Maunulan päiväkoti

Maunulan päiväkoti Vuonna 1952 valmistunut Arkkitehtitoimisto Viljo Rewellin ja Keijo Petäjän suunnittelema lasten päiväkoti Maunula on suojeltu asemakaavalla. Helsingin kaupungin Tilakeskus tilasi toimistoltamme rakennuksen peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelun vuonna 2012. Työ alkoi tavoitteiden ja korjauksen laajuutta kartoittavalla hankesuunnitteluvaiheella, edeten sen jälkeen toteutuksen suunnitteluun. Peruskorjauksen lähtökohdaksi muotoutui paitsi huonokuntoisen rakennuksen korjaaminen käyttökelpoiseksi ja teknisesti ajanmukaiseksi, myös tilajärjestelyjen muokkaaminen…

As Oy Helsingin Ruusunen

As Oy Helsingin Ruusunen Metsäinen tontti kuuluu Roihuvuoren 1950-60 lukujen asuinaluetta jatkavaan täydennysrakentamisen kaavaan ja sijaitsee Itäväylän ja Roihuvuoren keskustan välissä alle kilometrin etäisyydellä Siilitien metroasemalta. Noin 4500 m2 kokoinen tontti kuuluu asuinkerrostalojen korttelialueeseen ja sille oli kaavassa osoitettu kaksi erillistä rakennusalaa 4100 kem2 ja 1180 kem2. Suunnitelma perustuu Roihuvuoren 50-lukulaisen hengen mukaiseen pitkään ja…

Itäkeskuksen maamerkki

Itäkeskuksen maamerkki Itäkeskuksen maamerkki vuodelta 1987 on Erkki Kairamon tärkeimpiä töitä, ja korkean toimistorakentamisen merkkipaalu. Me saimme toimeksiannon toimia muutostyön pääsuunnittelijana – tehtävänä oli muuttaa toimistorakennus asuntorakennukseksi. Itäkeskuksen maamerkki ei ole suojeltu rakennus, mutta sen kaupunkikuvalliset ja rakennustaiteelliset ansiot ovat kiistattomat. Siksi suunnittelun lähtökohtana oli julkisivun säilyttäminen niin pitkälle kuin se oli mahdollista. Tilojen käyttö…

Helsingin Kaupunginteatteri

Helsingin Kaupunginteatteri Helsingin kaupunginteatteri on arkkitehti Timo Penttilän suunnittelema, ja se on yksi suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteoksia. Alkuperäinen rakennus on valmistunut vuonna 1967 ja sen laajennusosa Studio Elsa vuonna 1989. Peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohtana oli talotekniikan uudistaminen vaativien betonirakenteiden ja rakennussuojelulinjausten asettamissa puitteissa. Kiinteistötavoitteiksi asetettiin kestävän kehityksen mukaisten ympäristö- ja elinkaaritavoitteiden saavuttaminen sekä energiatehokkuuden parantaminen. Hankesuunnitelma…

Mellunmäen keskustan viitesuunnitelma

Mellunmäen keskustan viitesuunnitelma Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto ja Helsingin kaupungin ATT tilasivat toimistoltamme viitesuunnitelman Mellunmäen metroaseman ympäristön kehittämisen pohjaksi. Myöhemmin työn tilaajiin liittyivät HOK-Elanto ja YIT. Työn yhtenä tavoitteena oli kehittää nykyään hajanaiselle ja hahmottomalle Mellunmäen metrokeskusympäristölle omaleimainen identiteetti. Suunnitelma koostuu metroradan ja tulevan bussiterminaalin molemmin puolin sijaitsevista kortteleista, joiden muodostaman amfiteatterimaisen suurmuodon halkaisee kahtia metrorata.…

Heinolan strateginen osayleiskaava

Heinolan strateginen osayleiskaava Heinolaan kohdistunut taloudellinen rakennemuutos synnytti tarpeen tarkastella ennakkoluulottomasti kaupungin kehittämispolkuja, niin asukkaiden kuin yritystenkin näkökulmasta vuosina 2010 ja 2011. Kolmesta tarkastelusta yksi käsitteli Vierumäen asumisstrategiaa, toinen keskustan kehittämistä, yhtenä yhteisteemana puurakentaminen, ja kolmas kaupungin kokonaisrakenteen strategista kehittämistä. Kolmannen osion jatkeena laadittiin oikeusvaikutteinen yleiskaava 2012–13. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan keväällä 2014. Yleiskaava on Heinolan…

TKK Mellin sali

TKK Mellin sali TKK:n päärakennus on yksi Alvar Aallon päätöistä, ja suunnittelemamme 600-paikkainen Mellin-sali liittyy sen olemassa olevaan luentosaliryhmään. Uudisosa noudattaa päärakennuksen materiaalilinjaa: kokokiven punatiilimuuraus, pronssi sekä ristipäähakattu musta graniitti. Uudisosassa tuotiin rakennukselle uusi teema: auditorion lasiseinä maalattuine alumiinisäleikköineen, sillä luonnonvalon tärkeys salissa oli myös opettajakunnan esittämä lähtökohta. Uusi auditorio toimii ennen kaikkea luento- ja…

Ilolan koulun laajennus

Ilolan koulun laajennus Vantaan Ilolan koulun laajennus käsittää 8 alakoulun luokkaa sekä kaksi esikouluryhmää. Rakennus liittyy vuonna 1987 rakennettuun Ilolan kouluun. Ehdotuksemme lisärakennukseksi valittiin toteutettavaksi. Kyseessä on KVR-hanke, ja toteutuksesta vastaa Rakennusliike Evälahti Uusimaa Oy. Suunnitteluratkaisun asemakaavallisena johtoajatuksena on uuden koulurakennuksen sijoittaminen siten, että mahdollisimman suuri osa aurinkoisesta piha-alueesta säilyy välitunti- ja leikkialueena. Uudisrakennus on…

Rajaton metropoli

Rajaton metropoli Helsingin metropolialueen kehityskuva. 14 kuntaa käsittävän Helsingin metropolialueen pitkän tähtäyksen kehityskuva ”Rajaton metropoli” laadittiin Strafica Oy:n vetämän konsulttiryhmän toimesta tiiviissä vuorovaikutuksessa kuntien edustajien kanssa. Me vastasimme maankäyttövisioiden laatimisesta ja havainnollistamisesta. Toimeksianto voidaan nähdä kiteytymänä sarjasta pääkaupunkiseutua ja Etelä-Suomea koskevia kehittämisstrategioita: HeSPo 2004 (Helsinki–Sipoo–Porvoo), KUUMA 2005 (Keski-Uudenmaan kunnat), METKA 2008 (Etelä-Suomen maakunnat) ja Länsirata…