Otakaaren korttelisuunnitelma

Otakaaren korttelisuunnitelma Aalto-yliopiston kampusalueelle sijoittuva hanke koostui kaavakonsultoinnista ja asemakaavan viitesuunnitelman laadinnasta alueen maanomistajien, Aalto-yliopiston ja Senaatti-kiinteistöjen, toimeksiannosta. Uusi asemakaava mahdollistaa rakentamattomalle Y-tontin osalle sekä aiemmin pysäköintikäytössä toimineelle LPA-alueelle 26 350 k-m2 rakennusoikeutta opiskelija-asumista, monimuotoisia yhteistiloja sekä päivittäistavarakaupan lähimyymälää varten. Rakentamisen myötä myös Otakaaren katualue kehittyy aiempaa aktiivisemmaksi osaksi kampusaluetta. Keskeisiä ratkaistavia suunnittelukysymyksiä hankkeessa olivat…

Saukonlaiturin arabikorttelit

Saukonlaiturin arabikorttelit Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto tilasi viitesuunnitelmatyön Helsinki Townhouse- kilpailussa kunniamaininnan saaneen ehdotuksemme seurauksena. Alkuperäisen viitesuunnitelman mukainen asemakaavaehdotus hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa joulukuussa 2010 Tämän jälkeen reunaehdot muuttuivat. Rantaviivaa ja kanavia jouduttiin siirtämään. Näiden seurauksena kaupunkisuunnitteluvirasto tilasi meiltä kesällä 2013 viitesuunnitelman päivityksen. Alkuperäinen korttelimme pieneni jonkin verran, rakennetta jatkettiin kahden pienehkön korttelin verran länteen. Korttelit koostuvat kerrostaloista ja…

Soukan metroaseman ympäristö

Soukan metroaseman ympäristö Soukkaan on tulossa Länsimetron jatkeen asema, jolloin sen lähiympäristön tiivistäminen ja kohentaminen on tullut ajankohtaiseksi. Ideasuunnitelma – kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen tarkastelu – palvelee sekä metron hankesuunnittelua että keskusta-alueen kaavoitusta. Soukan rakentamisajan ihanteiden mukaisesti katutaso on osoitettu ajoneuvoille, toritaso taas varattu kevyelle liikenteelle. Metron tulo vaikuttaa tähän asetelmaan. Laajan tausta- ja vaihtoehtojentarkastelujen pohjalta…

Mellunmäen keskustan viitesuunnitelma

Mellunmäen keskustan viitesuunnitelma Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto ja Helsingin kaupungin ATT tilasivat toimistoltamme viitesuunnitelman Mellunmäen metroaseman ympäristön kehittämisen pohjaksi. Myöhemmin työn tilaajiin liittyivät HOK-Elanto ja YIT. Työn yhtenä tavoitteena oli kehittää nykyään hajanaiselle ja hahmottomalle Mellunmäen metrokeskusympäristölle omaleimainen identiteetti. Suunnitelma koostuu metroradan ja tulevan bussiterminaalin molemmin puolin sijaitsevista kortteleista, joiden muodostaman amfiteatterimaisen suurmuodon halkaisee kahtia metrorata.…

Heinolan strateginen osayleiskaava

Heinolan strateginen osayleiskaava Heinolaan kohdistunut taloudellinen rakennemuutos synnytti tarpeen tarkastella ennakkoluulottomasti kaupungin kehittämispolkuja, niin asukkaiden kuin yritystenkin näkökulmasta vuosina 2010 ja 2011. Kolmesta tarkastelusta yksi käsitteli Vierumäen asumisstrategiaa, toinen keskustan kehittämistä, yhtenä yhteisteemana puurakentaminen, ja kolmas kaupungin kokonaisrakenteen strategista kehittämistä. Kolmannen osion jatkeena laadittiin oikeusvaikutteinen yleiskaava 2012–13. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan keväällä 2014. Yleiskaava on Heinolan…

Rajaton metropoli

Rajaton metropoli Helsingin metropolialueen kehityskuva. 14 kuntaa käsittävän Helsingin metropolialueen pitkän tähtäyksen kehityskuva ”Rajaton metropoli” laadittiin Strafica Oy:n vetämän konsulttiryhmän toimesta tiiviissä vuorovaikutuksessa kuntien edustajien kanssa. Me vastasimme maankäyttövisioiden laatimisesta ja havainnollistamisesta. Toimeksianto voidaan nähdä kiteytymänä sarjasta pääkaupunkiseutua ja Etelä-Suomea koskevia kehittämisstrategioita: HeSPo 2004 (Helsinki–Sipoo–Porvoo), KUUMA 2005 (Keski-Uudenmaan kunnat), METKA 2008 (Etelä-Suomen maakunnat) ja Länsirata…

Otaniemen kokokuva

Otaniemen kokokuva Toimistomme on tehnyt kuluneiden vuosikymmenten aikana runsaasti erilaisia maankäytön suunnittelun töitä Otaniemen kampusalueelle. Vuodesta 2013 lähtien olemme toimineet alueen kahden suurimman maanomistajan – Aalto-yliopistokiinteistöt Oy ja Senaatti-kiinteistöt – aluetta koskevien lukuisten hankkeiden koordinoinnissa konsulttina ja suunnittelijana. Pidämme ajan tasalla kokonaiskuvaa alueen lukuisista kehityshankkeista käsittäen maankäytön ja toimintojen, kaupunkikuvan ja maiseman, liikenteen, pysäköinnin ja…

VVO Lehtovuori

VVO Lehtovuori Helsingin kaupunki järjesti syksyllä 2001 Konalan Lehtovuoren asuntokortteleista tontinluovutuskilpailun. Alueen asemakaava (Kaupunkisuunnitteluvirasto / Leena Lukkarinen-Annila) on tiivis, korttelitehokkuudeltaan 0,5, jonka lisäksi sallitaan 20% asunnon ulkopuolisia aputiloja. VVO Rakennuttaja Oy voitti kilpailun laatimallamme suunnitelmalla. Arviointiryhmä totesi suunnitelmamme asuntoratkaisujen olevan “monipuolisia ja tuoreita sekä hinta-laatusuhteeltaan kilpailun parhaita”. Kilpailun tuloksena toteutuneen alueen kokonaiskerrosala on 10917 kem2,…