Otakaaren korttelisuunnitelma

Otakaaren korttelisuunnitelma Aalto-yliopiston kampusalueelle sijoittuva hanke koostui kaavakonsultoinnista ja asemakaavan viitesuunnitelman laadinnasta alueen maanomistajien, Aalto-yliopiston ja Senaatti-kiinteistöjen, toimeksiannosta. Uusi asemakaava mahdollistaa rakentamattomalle Y-tontin osalle sekä aiemmin pysäköintikäytössä toimineelle LPA-alueelle 26 350 k-m2 rakennusoikeutta opiskelija-asumista, monimuotoisia yhteistiloja sekä päivittäistavarakaupan lähimyymälää varten. Rakentamisen myötä myös Otakaaren katualue kehittyy aiempaa aktiivisemmaksi osaksi kampusaluetta. Keskeisiä ratkaistavia suunnittelukysymyksiä hankkeessa olivat…

Otaniemen kokokuva

Otaniemen kokokuva Toimistomme on tehnyt kuluneiden vuosikymmenten aikana runsaasti erilaisia maankäytön suunnittelun töitä Otaniemen kampusalueelle. Vuodesta 2013 lähtien olemme toimineet alueen kahden suurimman maanomistajan – Aalto-yliopistokiinteistöt Oy ja Senaatti-kiinteistöt – aluetta koskevien lukuisten hankkeiden koordinoinnissa konsulttina ja suunnittelijana. Pidämme ajan tasalla kokonaiskuvaa alueen lukuisista kehityshankkeista käsittäen maankäytön ja toimintojen, kaupunkikuvan ja maiseman, liikenteen, pysäköinnin ja…

KIRA-digi

KIRA-digi Aiemmissa hankkeissamme olemme kehittäneet ensisijaisesti avoimiin julkisiin paikkatietoaineistoihin perustuvaa digitaalista rakentamisen sijoittumista ja mitoitusta ohjaavaa pisteytysjärjestelmää, jonka tuottamalla datalla olemme hahmottaneet ko. suunnittelualueen eri edullisuusvyöhykkeitä ja kaavan rakenteen perusratkaisua sekä tuottaneet kyläympäristöön laadituissa töissä kiinteistökohtaisia pisteytystietoja, joiden perusteella uutta rakentamista on kohdennettu. KIRAdigi hankkeessa kehittämäämme järjestelmää on tarkoitus jalostaa luomaan edellytyksiä uusille toimintamalleille sekä…

Heinolan strateginen osayleiskaava

Heinolan strateginen osayleiskaava Heinolaan kohdistunut taloudellinen rakennemuutos synnytti tarpeen tarkastella ennakkoluulottomasti kaupungin kehittämispolkuja, niin asukkaiden kuin yritystenkin näkökulmasta vuosina 2010 ja 2011. Kolmesta tarkastelusta yksi käsitteli Vierumäen asumisstrategiaa, toinen keskustan kehittämistä, yhtenä yhteisteemana puurakentaminen, ja kolmas kaupungin kokonaisrakenteen strategista kehittämistä. Kolmannen osion jatkeena laadittiin oikeusvaikutteinen yleiskaava 2012–13. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan keväällä 2014. Yleiskaava on Heinolan…

Rajaton metropoli

Rajaton metropoli Helsingin metropolialueen kehityskuva. 14 kuntaa käsittävän Helsingin metropolialueen pitkän tähtäyksen kehityskuva ”Rajaton metropoli” laadittiin Strafica Oy:n vetämän konsulttiryhmän toimesta tiiviissä vuorovaikutuksessa kuntien edustajien kanssa. Me vastasimme maankäyttövisioiden laatimisesta ja havainnollistamisesta. Toimeksianto voidaan nähdä kiteytymänä sarjasta pääkaupunkiseutua ja Etelä-Suomea koskevia kehittämisstrategioita: HeSPo 2004 (Helsinki–Sipoo–Porvoo), KUUMA 2005 (Keski-Uudenmaan kunnat), METKA 2008 (Etelä-Suomen maakunnat) ja Länsirata…