Itäkeskuksen maamerkki

Itäkeskuksen maamerkki vuodelta 1987 on Erkki Kairamon tärkeimpiä töitä, ja korkean toimistorakentamisen merkkipaalu. Me saimme toimeksiannon toimia muutostyön pääsuunnittelijana – tehtävänä oli muuttaa toimistorakennus asuntorakennukseksi.

Itäkeskuksen maamerkki ei ole suojeltu rakennus, mutta sen kaupunkikuvalliset ja rakennustaiteelliset ansiot ovat kiistattomat. Siksi suunnittelun lähtökohtana oli julkisivun säilyttäminen niin pitkälle kuin se oli mahdollista. Tilojen käyttö asuntoina edellytti kuitenkin pieniä muutoksia – nauhaikkunarivien alareunaa madallettiin 20 cm.

Rakennuksen pohjaratkaisu antoi varsin hyvän lähtökohdan asuntojen suunnitteluun. Jäykistävän keskiosan ja ulkoseinien välinen etäisyys oli sellainen, että asuntoratkaisu löytyi varsin luontevasti tavalla, joka mahdollisti sekä monipuoliset avautumiset asunnoista, että poikittaiset sisäiset näkymät. Tarvittavia aputiloja ei kuitenkaan nähty tarkoituksenmukaiseksi sijoittaa asuntokerroksiin. Niitä varten rakennettiin erillinen varasto- ja palvelurakennus, joka arkkitehtuuriltaan selkeästi erottuu tornitalosta. Palvelurakennuksen katolla sijaitsee rakennuksen saunatilat ja leikkipiha.

Rakennus on kokonaisuudessaan sprinklattu. Muutos toimistokäytöstä asuntokäyttöön tarkoitti kuitenkin mittavia muutoksia palo-osastointiin. Tämä oli haasteellista erityisesti julkisivun osalta.

Kaavamuutoksen kautta edennyt työ valmistui vuonna 2015.

SIJAINTI
Kauppakartanonkatu 7, Helsinki

TILAAJA
Yksityinen kiinteistösijoittaja

ALOITUSVUOSI
2012

VALMISTUMISVUOSI
2015

LAAJUUS
7600 brm²

SUUNNITTELIJAT
Anders Adlercreutz