Daghemmet Vaapukka och Kasbergets lågstadieskolas Marjaniemi bransch

Daghemmet Vaapukka och Kasbergets lågstadieskolas Marjaniemi bransch Planerandet av daghemmets nya byggnad baserar sig på det transformativa utbildningskonceptet, samt på Helsingfors stats nya pedagogiska mål och designinstruktioner. Byggnaden rymmer 240 daghemsbarn och 100 lågstadiebarn. Den fysiska ramen för öppna lärandemiljöer har utvecklats tillsammans med Kaskos experter, akustiker, samt framtida personal. Målet med planen har varit…

Rävvägen

Rävvägen Till Västra Hertonäs kvarter, 43123, byggs som tillägg en helhet av tre nya bostadstomter, en underjordisk parkeringsanläggning, samt en gemensam gård för hela kvarteret. På de på klippiga backarna placerade tomterna skall det förverkligas allt som allt sju bostadshus som Hitas-, bostadsrättighets-, samt hyresproduktioner. Punkt- och lamellhusens tak böjs i linje med de omgivande…

Haso Grandungevägen

Haso Grandungevägen Planeringsområdet omfattar två tomter nära Månsas 1950-tals centrum. Tomterna gränsar en park i norr, och i de andra riktningarna Heka-Maunula Oy:s 1970-tals höghusmiljö, Skogsbäcksvägens 1950-tals område, samt Månsas samskola. Båda tomterna befinner sig till största delen på en backe. Höjdskillnaderna på tomternas norra och nordvästra delar är avsevärda på korta avstånd, vilket orsakade…

Tölögatan 28

Tölögatan 28, omvandling och renovering Den på Tölögatan belägna tegelbyggnaden, i art-deco stil, slutfördes 1931 och fungerade som yrkesutbildningsinstitut. Den monumentala byggnadens ursprungliga planerare var arkitekten Väinö Vähäkallio. Sibelius Akademins verksamhet har befunnit sig i byggnaden sedan 1982. Byggnaden består av en huvudvinge på sex våningar i slutändan av Dunckergatan, samt av fabriksliknande sidovingen på…

Daghemmet Veturi

Daghemmet Veturi Daghemmet Veturis tomt ligger i norra ändan av parknätverket som börjar vid stadshuset i Dickursbys centrum. Det centrala området förnyas radikalt, men området kretsar fortfarande kring en grönskande, gles, förortlig, samt skiktad konstruktion där en varierande skala framträder starkt. Planeringen av byggnaden var en del av utvecklingsprojektet beställt av Vanda stat, där man…

HUS-Lägenheter Bahamankatu 3

HUS-Lägenheter Bahamankatu 3 Staden reserverade ett bostadshus i Jätkäsaari för Hoas, HUS och AYY. Platsens totala yta är 16 800 m2, vilket enligt Helsingfors stadsråd fördelades lika med de tre organisationerna. Vårt kontor bads att planera konstruktionerna på HUSs tomt. En skyddad gemensam innergård utförs i mitten av bostadshusen mellan byggnaderna av alla tre organisationerna.…

Fallpakka daghem

Fallpakka daghem Fallpakka daghem ligger i östra Helsingfors i omedelbar närhet av ett historiskt säteri och ett ständigt växande bostadsområde. Skillnaderna i topografi på platsen sträcker sig upp till tio meter. En utmanande utgångspunkt har framgångsrikt blivit en fördel genom att trycka byggnaden mot branten och placera tvåvånings hallen i mitten av byggnaden. Fallpakka är…

Heka Ruususenrinne

Heka Ruususenrinne Den steniga sluttande platsen var urbaniserad under den komplementära utvecklingen i Roihuvuori på 50-talet och 60-talet. Platsen ligger längs den nya Ruususenrinne vägen ungefär en halv kilometer från metrostationen Siilitie. Den cirka 6500m2 stora tomten är en del av bostadsområdet och består av två separata byggplatser med ytor på 3320m2, samt 2710m2. Byggnadernas…

Kuopiovikens kontorskomplex

Kuopiovikens kontorskomplex I samband med nybyggnads- och renoveringsprojektet fick ELY-centralen och Finnvera moderna, öppna och kommunikativa kontorsutrymmen. Nybyggnaden uppfördes mellan två kontorsflyglar (Martti Melakari 1954) som grundrenoverades under projektets gång. För att förbättra parkeringsfaciliteterna byggdes en parkeringsanläggning. Nybyggnadsdelen smälter in i den skyddade kvartershelheten vars äldsta del är Länsstyrelsens byggnad i nyrenenssansstil (Constantin Kiseleff, 1885).…