Jyväskylä Universitets huvudbyggnad

Renoveringen av Jyväskylä universitetets huvudbyggnad Byggnaden nominerades som mottagare av Finlandia priset för arkitektur 2019. Universitetets huvudbyggnad slutfördes 1956 och är ett av Alvar Aaltos rödtegel periods mest anmärkningsvärda verk. Lokalerna delas i tre block: administrationsdelen, festsalsdelen, samt biblioteket. Genomgångshallen binder ihop blocken och bildar en enhetlig helhet. Byggnaden är skyddad som en del av…

Daghemmet Vaapukka och Kasbergets lågstadieskolas bransch i Marudd

Daghemmet Vaapukka och Kasbergets lågstadieskolas bransch i Marudd Planerandet av Vaapukkas (sv. hallon) nybyggnad baserar sig på den förändrade uppfattningen av inlärning samt på Helsingfors stads nya pedagogiska mål och planeringsinstruktioner. Byggnaden rymmer 240 daghemsplaster och 100 lågstadieelever. Den fysiska ramen för öppna lärmiljöer har utvecklats tillsammans med Kaskos experter, akustiker samt byggnadens framtida personal.…

Ekudden, Urho Kekkonen Museumet

Ekudden, Urho Kekkonen Museums restaurering Republiken Finlands presidents tjänstebostad, Ekudden, har fungerat som ett museum sedan 1987. Byggnaden planerades ursprungligen som en privat villa och slutfördes 1904. Villans arkitekter, Gustaf Strengell och Sigurd Frosterus, tillämpade i sitt projekt på ett naturligt sätt internationell stil med sin tids nyaste levnadsideal. Villan donerades till Finlands stat som…

Hagnäs saluhall

Renoveringen av Hagnäs saluhall Den år 1914 avslutade hallen, planerad av Karl Hård af Segerstad, är skyddad med en detaljplan. Helsingfors stats lokalcentral beställde av vår byrå en renovering av byggnaden, samt en projektplan av nya underjordiska utrymmen. Dessa slutfördes 2014. År 2016 förberedde vi även implementeringsdokument inför projektet. Den arkitektoniskt största utmaningen har varit…

Träskändas bostadspark och ungdomsutrymme

Träskändas bostadspark och ungdomsutrymme, renovering och förändring av användningsändamål Den under finska grundskolans och folkbildningens födsel slutförda Träskändas grundskola, 1892, planerades av Gustav Nyström och byggdes av Aurora Karamzin. Byggnaden har timmerstomme och består av två våningar, samt en källare. Ursprungligen befann sig skolans enda klassrum, skulptursundervisnings rummet, samt lärarens lägenhet på första våningen, medan…

Mellersta Finlands Museum

Renovering av Mellersta Finlands museum Mellersta Finlands museum, planerad av arkitekt Alvar Aalto, slutfördes 1960 i Ruusupuisto, Jyväskylä. Den vitt gipsade byggnaden representerar Alvar Aaltos vita period. Museet består av en L-formad byggnad på tre våningar. Utställningsutrymmen befinner sig i den större delen av byggnaden, medan arbetsutrymmen, caféet och föreläsningsutrymmet befinner sig i den mindre…

Kulturcentrum Orvokki

Kulturcentrum Orvokki Till kulturcentrum Orvokki tillhör tre under olika tidsperioder utförda skolbyggnader. Vanda lokalcentral beställde renoveringen och omvandlingsplaneringen av byggnaderna från vår byrå år 2018. I byggnaderna befinner sig Vanda konstskolas, samt musikhögskolans verksamheter. De två äldsta skolbyggnaderna är skyddade. Den äldsta skolbyggnaden slutfördes 1926. Skolan är Vandas första stenskola och den första finskspråkiga skolan…

Daghemmet Veturi

Daghemmet Veturi Daghemmet Veturis tomt ligger i norra ändan av parknätverket som börjar vid stadshuset i Dickursbys centrum. Det centrala området förnyas radikalt, men området kretsar fortfarande kring en grönskande, gles, förortlig, samt skiktad konstruktion där en varierande skala framträder starkt. Planeringen av byggnaden var en del av utvecklingsprojektet beställt av Vanda stat, där man…

Fallpakka daghem

Fallpakka daghem Fallpakka daghem ligger i östra Helsingfors i omedelbar närhet av ett historiskt säteri och ett ständigt växande bostadsområde. Skillnaderna i topografi på platsen sträcker sig upp till tio meter. En utmanande utgångspunkt har framgångsrikt blivit en fördel genom att trycka byggnaden mot branten och placera tvåvånings hallen i mitten av byggnaden. Fallpakka är…