Kvartersplan för Otsvängen

Kvartersplan för Otsvängen Projektet på Aalto-universitetets campusområde har omfattat plankonsultation och uppgörandet av en referensplan för detaljplaneringen på uppdrag av markägarna på området, Aalto universitetsfastigheter och Senatfastigheter. Den nya detaljplanen möjliggör på en obebyggd del av Y-tomten och det tidigare LPA-parkeringsområdet en byggrätt à 26 350 v-m2 för studentbostäder med mångsidiga gemensamhetsutrymmen samt en närbutik för…

Otnäs helhetsbild

Otnäs helhetsbild Vår byrå har under årtiondenas lopp gjort flera olika planeringsarbeten för Otnäs campusområde gällande markanvändning. Från och med 2013 har vi jobbat som konsulter och designers för två av områdets största markägare – Aalto-yliopistokiinteistöt Oy och Senaatti-kiinteistöt- gällande koordineringen av de många projekten på området. Vi uppdaterar helhetsbilden av områdets många utvecklingsprojekt inklusive…

Heinola strategiska delgeneralplan

Heinola strategiska delgeneralplan Den ekonomiska strukturförvandlingen, som skett i Heinola skapade ett behov att fördomsfritt syna alternativa utvecklingsriktningar både ur invånarnas och företagens synvinkel under åren 2010 och 2011. Av de tre delanalyserna behandlade en Vierumäki bostadsstrategi, den andra utvecklingen av centrum och den tredje en stategisk utvecklingsmodell för hela stadsstrukturen. Arbetet ledde till Heinolas…

Den gränslösa metropolen

Den gränslösa metropolen Utvecklingsbild för Helsingforsregionen. Över de 14 kommuner som bildar Helsingfors metropolområde utarbetade en konsultgrupp under ledning av Strafica Oy en långsiktig utvecklingsbild ”Den gränslösa metropolen” i interaktivt samarbete med kommunernas representanter. A-Konsult svarade för markanvändningsvisionerna och deras illustrering i ord och bild. Uppdraget kan ses som en syntes av en serie utvecklingsstrategier…