Kvartersplan för Otsvängen

Kvartersplan för Otsvängen Projektet på Aalto-universitetets campusområde har omfattat plankonsultation och uppgörandet av en referensplan för detaljplaneringen på uppdrag av markägarna på området, Aalto universitetsfastigheter och Senatfastigheter. Den nya detaljplanen möjliggör på en obebyggd del av Y-tomten och det tidigare LPA-parkeringsområdet en byggrätt à 26 350 v-m2 för studentbostäder med mångsidiga gemensamhetsutrymmen samt en närbutik för…

Otnäs helhetsbild

Otnäs helhetsbild Vår byrå har under årtiondenas lopp gjort flera olika planeringsarbeten för Otnäs campusområde gällande markanvändning. Från och med 2013 har vi jobbat som konsulter och designers för två av områdets största markägare – Aalto-yliopistokiinteistöt Oy och Senaatti-kiinteistöt- gällande koordineringen av de många projekten på området. Vi uppdaterar helhetsbilden av områdets många utvecklingsprojekt inklusive…

Saukonlaituri stadskvarter plan

Saukonlaituri stadskvarter plan Helsingfors stadsplaneringsavdelning beställde en referensplan baserad på vårt Helsingfors stadshustävlingsförslag, som fick ett hedersomdöme. Stadsplanen, baserad på vår ursprungliga referensplan, godkändes av Stadsplaneringskommittén i december 2010. Därefter ändrades planens detaljer. Kusten och kanalerna måste flyttas. Som ett resultat av detta beställde Stadsplaneringsverket en reviderad referensplan från oss sommaren 2013. Vårt ursprungliga stadsblock…

Soukka metrostations område

Soukka metrostations område Den västra tunnelbanan kommer att ha en station i Soukka och en förbättringsstrategi för stationens omedelbara omgivning behövdes göras. En idé plan – urban och funktionell granskning – tjänar både tunnelbaneprojektplanering och zonplanering. Enligt idealen i Soukka-områdets byggnadsperiod är gatunivån riktad till bilarna, medan torget är reserverat för lätt trafik. Den framtida…

Mellungsbacka Centrum Utvecklingsplan

Mellungsbacka Centrum Utvecklingsplan Helsingfors stads stadsplaneringsavdelning och Helsingfors stad ATT beställde en referensplan från vårt kontor för att basera utvecklingen av tunnelbanestationen Mellungsbacka. Senare blev HOK-Elanto och YIT en del av projektet. Ett av målen med arbetet var att utveckla en särskiljande identitet för det fragmenterade och oförutsägbara Mellungsbacka tunnelbanestation. Planen består av block på…

Den gränslösa metropolen

Den gränslösa metropolen Utvecklingsbild för Helsingforsregionen. Över de 14 kommuner som bildar Helsingfors metropolområde utarbetade en konsultgrupp under ledning av Strafica Oy en långsiktig utvecklingsbild ”Den gränslösa metropolen” i interaktivt samarbete med kommunernas representanter. A-Konsult svarade för markanvändningsvisionerna och deras illustrering i ord och bild. Uppdraget kan ses som en syntes av en serie utvecklingsstrategier…