Jyväskylä Universitets huvudbyggnad

Renoveringen av Jyväskylä universitetets huvudbyggnad Byggnaden nominerades som mottagare av Finlandia priset för arkitektur 2019. Universitetets huvudbyggnad slutfördes 1956 och är ett av Alvar Aaltos rödtegel periods mest anmärkningsvärda verk. Lokalerna delas i tre block: administrationsdelen, festsalsdelen, samt biblioteket. Genomgångshallen binder ihop blocken och bildar en enhetlig helhet. Byggnaden är skyddad som en del av…

Daghemmet Vaapukka och Kasbergets lågstadieskolas bransch i Marudd

Daghemmet Vaapukka och Kasbergets lågstadieskolas bransch i Marudd Planerandet av Vaapukkas (sv. hallon) nybyggnad baserar sig på den förändrade uppfattningen av inlärning samt på Helsingfors stads nya pedagogiska mål och planeringsinstruktioner. Byggnaden rymmer 240 daghemsplaster och 100 lågstadieelever. Den fysiska ramen för öppna lärmiljöer har utvecklats tillsammans med Kaskos experter, akustiker samt byggnadens framtida personal.…

Otnäs helhetsbild

Otnäs helhetsbild Vår byrå har under årtiondenas lopp gjort flera olika planeringsarbeten för Otnäs campusområde gällande markanvändning. Från och med 2013 har vi jobbat som konsulter och designers för två av områdets största markägare – Aalto-yliopistokiinteistöt Oy och Senaatti-kiinteistöt- gällande koordineringen av de många projekten på området. Vi uppdaterar helhetsbilden av områdets många utvecklingsprojekt inklusive…

Haso Grandungevägen

Haso Grandungevägen Planeringsområdet omfattar två tomter nära Månsas 1950-tals centrum. Tomterna gränsar en park i norr, och i de andra riktningarna Heka-Maunula Oy:s 1970-tals höghusmiljö, Skogsbäcksvägens 1950-tals område, samt Månsas samskola. Båda tomterna befinner sig till största delen på en backe. Höjdskillnaderna på tomternas norra och nordvästra delar är avsevärda på korta avstånd, vilket orsakade…

Ekudden, Urho Kekkonen Museumet

Ekudden, Urho Kekkonen Museums restaurering Republiken Finlands presidents tjänstebostad, Ekudden, har fungerat som ett museum sedan 1987. Byggnaden planerades ursprungligen som en privat villa och slutfördes 1904. Villans arkitekter, Gustaf Strengell och Sigurd Frosterus, tillämpade i sitt projekt på ett naturligt sätt internationell stil med sin tids nyaste levnadsideal. Villan donerades till Finlands stat som…

Hagnäs saluhall

Renoveringen av Hagnäs saluhall Den år 1914 avslutade hallen, planerad av Karl Hård af Segerstad, är skyddad med en detaljplan. Helsingfors stats lokalcentral beställde av vår byrå en renovering av byggnaden, samt en projektplan av nya underjordiska utrymmen. Dessa slutfördes 2014. År 2016 förberedde vi även implementeringsdokument inför projektet. Den arkitektoniskt största utmaningen har varit…