Haso Kuusikkotie

Haso Kuusikkotie Designområdet omfattar två platser nära Maunula centrum, som byggts på 1950-talet. Tomterna gränsas till norr av en park och till andra riktningar av Heka-Maunula Oy: s på 1970-talet byggda höghusområde, Metsäpuronties område från 50-talet, samt Maunula skolan. Båda platserna ligger mestadels på en sluttning. På området i norra / nordvästra delarna av tomterna…

HUS-Lägenheter Bahamankatu 3

HUS-Lägenheter Bahamankatu 3 Staden reserverade ett bostadshus i Jätkäsaari för Hoas, HUS och AYY. Platsens totala yta är 16 800 m2, vilket enligt Helsingfors stadsråd fördelades lika med de tre organisationerna. Vårt kontor bads att planera konstruktionerna på HUSs tomt. En skyddad gemensam innergård utförs i mitten av bostadshusen mellan byggnaderna av alla tre organisationerna.…

Jyväskylä Universitets huvudbyggnad

Ombyggnad av Jyväskylä Universitets huvudbyggnad Jyväskylä Universitets huvudbyggnad blev färdig år 1956. Byggnaden är ett av huvudverken i Alvar Aaltos rödtegelperiod. Utrymmena är indelade i tre sektorer – den administrativa delen, festsalsdelen, och biblioteket. Dessa binds samman av den genomgående hallen. Byggnaden är skyddad som en del av Seminariebackens helhet. I samband med renoveringen återställs…

Fallpakka daghem

Fallpakka daghem Fallpakka daghem ligger i östra Helsingfors i omedelbar närhet av ett historiskt säteri och ett ständigt växande bostadsområde. Skillnaderna i topografi på platsen sträcker sig upp till tio meter. En utmanande utgångspunkt har framgångsrikt blivit en fördel genom att trycka byggnaden mot branten och placera tvåvånings hallen i mitten av byggnaden. Fallpakka är…

Renoveringen av Hagnäs saluhall

Renoveringen av Hagnäs saluhall Hallen, designad av Karl Hård af Segerstad, färdig 1914, skyddas av en stadsplan. Helsingfors stadskärna beställde en projektplan för renoveringen av byggnaden och en ny underjordisk anläggning av vårt kontor, som slutfördes 2014. År 2016 utarbetade vi också genomförandedokumenten för platsen. Ändan, som på 1970-talet modifierats till sociala utrymmen, returnerades till…

Otnäs helhetsbild

Otnäs helhetsbild Vår byrå har under de senaste årtiondena utfört ett stort antal planer för Otnäs campus markanvändning. Sedan år 2013 har vi fungerat som konsult och planerare gällande koordineringen av de talrika delprojekten som berört området. Uppdragsgivare har varit de två största markägarna dvs Aalto-yliopistokiinteistöt Oy och Senaatti-kiinteistöt. Vi uppdaterar kontinuerligt en helhetsbild av…

Heka Ruususenrinne

Heka Ruususenrinne Den steniga sluttande platsen var urbaniserad under den komplementära utvecklingen i Roihuvuori på 50-talet och 60-talet. Platsen ligger längs den nya Ruususenrinne vägen ungefär en halv kilometer från metrostationen Siilitie. Den cirka 6500m2 stora tomten är en del av bostadsområdet och består av två separata byggplatser med ytor på 3320m2, samt 2710m2. Byggnadernas…

Ombyggnad av Lappia huset

Ombyggnad av Lappia huset Lappia-huset,som ritades av Alvar Aalto blev färdigt 1975. Det var en teater-, konsert- och kongressbyggnad, som dessutom innehöll Radions verksamhetsutrymmen för Lapplands-enheten, ett musikinstitut, ungdomsutrymmen, landskapsmuseets utställningsutrymmen samt en gårdskarlsbostad. Byggnaden är en del av Rovaniemis administrations- och kulturcentrum, vars övriga byggnader är stadshuset och biblioteket. Helheten är klassad som en…