Haso Kuusikkotie

Haso Kuusikkotie Designområdet omfattar två platser nära Maunula centrum, som byggts på 1950-talet. Tomterna gränsas till norr av en park och till andra riktningar av Heka-Maunula Oy: s på 1970-talet byggda höghusområde, Metsäpuronties område från 50-talet, samt Maunula skolan. Båda platserna ligger mestadels på en sluttning. På området i norra / nordvästra delarna av tomterna…

Jyväskylä Universitets huvudbyggnad

Ombyggnad av Jyväskylä Universitets huvudbyggnad Jyväskylä Universitets huvudbyggnad blev färdig år 1956. Byggnaden är ett av huvudverken i Alvar Aaltos rödtegelperiod. Utrymmena är indelade i tre sektorer – den administrativa delen, festsalsdelen, och biblioteket. Dessa binds samman av den genomgående hallen. Byggnaden är skyddad som en del av Seminariebackens helhet. I samband med renoveringen återställs…

Fallpakka daghem

Fallpakka daghem Fallpakka daghem ligger i östra Helsingfors i omedelbar närhet av ett historiskt säteri och ett ständigt växande bostadsområde. Skillnaderna i topografi på platsen sträcker sig upp till tio meter. En utmanande utgångspunkt har framgångsrikt blivit en fördel genom att trycka byggnaden mot branten och placera tvåvånings hallen i mitten av byggnaden. Fallpakka är…

Renoveringen av Hagnäs saluhall

Renoveringen av Hagnäs saluhall Hallen, designad av Karl Hård af Segerstad, färdig 1914, skyddas av en stadsplan. Helsingfors stadskärna beställde en projektplan för renoveringen av byggnaden och en ny underjordisk anläggning av vårt kontor, som slutfördes 2014. År 2016 utarbetade vi också genomförandedokumenten för platsen. Ändan, som på 1970-talet modifierats till sociala utrymmen, returnerades till…

Kuopiovikens kontorskomplex

Kuopiovikens kontorskomplex I samband med nybyggnads- och renoveringsprojektet fick ELY-centralen och Finnvera moderna, öppna och kommunikativa kontorsutrymmen. Nybyggnaden uppfördes mellan två kontorsflyglar (Martti Melakari 1954) som grundrenoverades under projektets gång. För att förbättra parkeringsfaciliteterna byggdes en parkeringsanläggning. Nybyggnadsdelen smälter in i den skyddade kvartershelheten vars äldsta del är Länsstyrelsens byggnad i nyrenenssansstil (Constantin Kiseleff, 1885).…

Tillinmäki daghem

Tillinmäki daghem Tillinmäki daghem omfattar 5 barngrupper. Daghemmet ligger invid ett växande småhusområde. Byggnaden strävar till att erbjuda en trygg och stimulerande miljö med stark karaktär. Byggnaden öppnar sig via en täckt innergård ut mot det öppna åkerlandskapet. Vi planerade byggnaden i samarbete med arkitektkontor Frondelius Keppo Salmenperä. PLATS Esbo KUND Esbo Stad INLEDDES 2009…

Saukonlaituri stadskvarter plan

Saukonlaituri stadskvarter plan Helsingfors stadsplaneringsavdelning beställde en referensplan baserad på vårt Helsingfors stadshustävlingsförslag, som fick ett hedersomdöme. Stadsplanen, baserad på vår ursprungliga referensplan, godkändes av Stadsplaneringskommittén i december 2010. Därefter ändrades planens detaljer. Kusten och kanalerna måste flyttas. Som ett resultat av detta beställde Stadsplaneringsverket en reviderad referensplan från oss sommaren 2013. Vårt ursprungliga stadsblock…

Stora Ensos huvudkontor

Stora Ensos huvudkontor År 2011 beslöt Stora Enso att bygga om sitt huvudkontor till en öppen och kommunikativ arbetsmiljö i enlighet med sin Rethink-Strategi. De valde att anlita oss som arkitekter för denna förändringsprocess. En modern arbetsmiljö skall kunna förändra sig i takt med att företagets organisation och arbetsuppgifter förändras. Arbetsutrymmena skall användas effektivt men…