Haso Kuusikkotie

Designområdet omfattar två platser nära Maunula centrum, som byggts på 1950-talet. Tomterna gränsas till norr av en park och till andra riktningar av Heka-Maunula Oy: s på 1970-talet byggda höghusområde, Metsäpuronties område från 50-talet, samt Maunula skolan.

Båda platserna ligger mestadels på en sluttning. På området i norra / nordvästra delarna av tomterna är höjdskillnaderna betydande på korta resor och ställer sina egna utmaningar för designen. Projektet omfattar fem separata bostadshus och tre olika typer av hus: ett lågt höghus, ett radhus och ett bostadshus. Byggnaderna är på sitt designspråk monolitiska, mur-aktiga massor som genom den rena tegelstenen utgör en del av den befintliga miljön. Skalan av byggnaderna och typologin på norra tomten är sammanhängande med byggnaderna från 1970-talet, medan den södra tomten är i samband med byggnader på Metsäpurontie.

PLATS
Kuusikkotie 7-8, Helsinki

KUND
Helsingfors stads bostadsproduktionen

INLEDDES
2016

OMFATTNING
4900 brm²

PLANERARE
Jyrki Iso-Aho, Matti Heikkinen, Ville Kuhmonen