Ombyggnad av Jyväskylä Universitets huvudbyggnad

Jyväskylä Universitets huvudbyggnad blev färdig år 1956. Byggnaden är ett av huvudverken i Alvar Aaltos rödtegelperiod. Utrymmena är indelade i tre sektorer – den administrativa delen, festsalsdelen, och biblioteket. Dessa binds samman av den genomgående hallen. Byggnaden är skyddad som en del av Seminariebackens helhet.

I samband med renoveringen återställs den ursprungliga rumsliga strukturen i den administrativa delen. Bibliotekssalen betonas arkitektoniskt genom att åter öppna gamla förbindelser. Samtidigt öppnas även nya förbindelser till de närliggande utrymmena. Festsalens ventilation förbättras.

Renoveringen planeras i nära samarbete med Alvar Aalto-stiftelsen och Museiverket. Hela projektet genomförs som ett sk BIM-projekt. Produktmodellen används i koordineringen av tekniska installationer, samt i samband med energikalkyleringen.

PLATS
Jyväskylä

KUND
Suomen yliopistokiinteistöt Oy

INLEDDES
2012

PLANERARE
Jyrki Iso-Aho, Päivi Vaheri