Östra centrums landmärke

Östra centrums landmärke är ett av Erkki Kairamos viktigaste verk. Kontorshuset som blev färdigt år 1987 anses vara en av milstolparna i den finländska kontorsarkitekturen. Vårt kontor fungerade som arkitekt och huvudplanerare när byggnaden gjordes om från kontor till bostäder.

Östra centrums landmärke är inte en skyddad byggnad, men de arkitektoniska och stadsbildsmässiga kvaliteterna är ändå obestridliga. Det ledde till planeringen utgick från tanken om att fasaden skall bevaras i så stor utsträckning som möjligt. De största förändringarna var en sänkning av fönsterbandens nedre kant med 20 cm – detta gjordes för att förbättra vyerna från och ljusförhållandena i lägenheterna.

Kontorsbyggnadens mycket systematiska bottenplan var en god utgångspunkt för bostadsplaneringen. Avståndet mellan den stabiliserande kärnan i mitten av kroppen och ytterväggen möjliggjorde mångsidiga bostadslösningar. Eftersom vi inte ansåg det vara ändamålsenligt att placera de nödvändiga hjälputrymmena som en bostad kräver i tornet byggdes en skild gårdsbyggnad för det ändamålet. Gårdsbyggnadens arkitektur skiljer sig starkt från tornhusets, och knyter an till området industriella karaktär. I byggnaden finns bl.a. förråd. I översta våningen finns husbolagets bastu och gård.

Bostadstornet är i sin helhet sprinklat. Det, att ett kontorshus ändras till bostadsbruk ledde dock till omfattande förändringar i brandavdelningarna vilket var mycket utmanande speciellt med tanke på fasadens artikulation och tekniska lösningar.

Projektet som även omfattade en stadsplaneändring blev färdigt 2015.

PLATS
Kauppakartanonkatu 7, Helsingfors

KUND
Privat fastighets investerare

INLEDDES
2012

FÄRDIGT
2015

OMFATTNING
7600 brm²

PLANERARE
Anders Adlercreutz