Otnäs helhetsbild

Vår byrå har under de senaste årtiondena utfört ett stort antal planer för Otnäs campus markanvändning.

Sedan år 2013 har vi fungerat som konsult och planerare gällande koordineringen av de talrika delprojekten som berört området. Uppdragsgivare har varit de två största markägarna dvs Aalto-yliopistokiinteistöt Oy och Senaatti-kiinteistöt. Vi uppdaterar kontinuerligt en helhetsbild av området som omfattar markanvändning, funktionernas lokalisering, trafik, landskap och kommunalteknik. Delsektorerna analyseras, alternativ jämförs och planerna illustreras fortlöpande. Resultatet är en visualiserad helhetsbild, i vars virtuella värld man  kan röra sig och studera områdets planer vid snittåren 2020,2025,2030 och 2035.

PLATS
Otnäs, Esbo

KUND
Aalto-yliopistokiinteistöt Oy ja Senaatti-kiinteistöt

PLANERARE
Staffan Lodenius, Matti Heikkinen, Heikki Torkkeli