Renoveringen av Hagnäs saluhall

Hallen, designad av Karl Hård af Segerstad, färdig 1914, skyddas av en stadsplan. Helsingfors stadskärna beställde en projektplan för renoveringen av byggnaden och en ny underjordisk anläggning av vårt kontor, som slutfördes 2014. År 2016 utarbetade vi också genomförandedokumenten för platsen.

Ändan, som på 1970-talet modifierats till sociala utrymmen, returnerades till affärs- och caféanvändning. Annars fortsätter affärshallen att fungera som innan.

Den arkitektoniska utmaningen har varit omorganisationen av byggnadstjänsterna. Kanalerna och maskinerna som befinner sig längs med shoppingkorridorerna gör utrymmen trånga och förvirrande. Lösningen var att få fram volymen av lokalerna genom att placera tekniken från nedre våningen till källaren, och den från övre våningen upp på vinden.

En separat projektplan upprättades för att överföra varorna och avfallshanteringen från Hagnäs saluhall till ett serviceverk byggt under torsodäcken. Projektplanen innehåller också en tunnelbana från Hagnäs tunnelbanestation till marknadshallen. Konstruktionen av dessa verkar vara flyttas framåt.

PLATS
Helsinki

KUND
Helsingin kaupungin tilakeskus

INLEDDES
2012

OMFATTNING
4860 brm²

PLANERARE
Jyrki Iso-Aho, Päivi Vaheri, Hasse Hägerström, Pasi Mänttäri