Tölögatan 28, omvandling och renovering

Den på Tölögatan belägna tegelbyggnaden, i art-deco stil, slutfördes 1931 och fungerade som yrkesutbildningsinstitut. Den monumentala byggnadens ursprungliga planerare var arkitekten Väinö Vähäkallio. Sibelius Akademins verksamhet har befunnit sig i byggnaden sedan 1982.

Byggnaden består av en huvudvinge på sex våningar i slutändan av Dunckergatan, samt av fabriksliknande sidovingen på fyra våningar. Byggnaden dominerar den grönskande gården i Tölös storkvarter. Byggnaden är skyddad av en detaljplan och befinner sig i en nationellt betydelsefull, byggd kulturmiljö (RKY Bakre-Tölös höghusområde). I det nya skyddsbeslutet har man lagt speciell uppmärksamhet på skyddandet av byggnadens interiör.

Byggnaden renoveras och omvandlas till bostadshus. På den södra delen av området görs en tornaktig utvidgning på 7 våningar.

I lägenheterna strävar vi efter en kvalitetsnivå som är högre än normalt, och t.ex. de i den gamla byggnaden byggda tvåvånings lägenheterna skiljer sig från vad som vanligtvis hittas på marknaden. Vårt kontor har deltagit i projektets planering sedan detaljplansförändringarnas referensplan utarbetades. Byggnadsskyddandet, brandsäkerheten, tekniska systemen, hälsan, samt de akustiska kravens samordning görs i samarbete med stadsplanerare, museiverket, andra myndigheter, samt professionella specialplanerare och den framtida uppdragstagaren.

Projektet fick byggnadslov 2017 och bygget påbörjas 2020.

 

PLATS
Tölögatan 28, 00260 Helsingfors

KUND
FIM

INLEDDES
2015

OMFATTNING
9168 brm²

PLANERARE
Jyrki Iso-Aho, Riitta Tuomisto, Hasse Hägerström, Minna Vuorenpää