Träskändas bostadspark och ungdomsutrymme, renovering och förändring av användningsändamål

Den under finska grundskolans och folkbildningens födsel slutförda Träskändas grundskola, 1892, planerades av Gustav Nyström och byggdes av Aurora Karamzin. Byggnaden har timmerstomme och består av två våningar, samt en källare. Ursprungligen befann sig skolans enda klassrum, skulptursundervisnings rummet, samt lärarens lägenhet på första våningen, medan den andra lärarens lägenhet placerades på vinden. Byggnaden omvandlades till ett daghem på 1970-talet. Projektets ändamål var att förändra den sr-1 skyddade byggnadens användningsändamål till en bostadspark och ungdomsutrymme, samt att försiktigt renovera byggnaden.

Vi strävade efter att ändra byggnadens välbevarade yttre utseende, utrymmens layout, timmerstommen, samt detaljerna möjligast lite. Det på 1950-talet höjda taket nermonterades och returnerades till dess ursprungliga utseende. Byggnadens tillgänglighet förbättrades genom att bygga en ramp vid huvudingången, samt genom inkorporeringen av toaletter för rörelsehindrade personer. Byggnadens tillstånds undersökning visade att byggnaden var i gott skick, men under renoveringen byttes några timmerlager, avlägsnades skivstrukturer från insidan, samt revs golvstrukturens kontaminerade delar på så sätt, att de ursprungliga golvplankorna installerades tillbaka. I renoveringen av strukturerna strävade vi efter att använda oss av traditionella, andningsbara strukturlösningar och träbaserade material. Den ursprungliga färgsättningen returnerades med hjälp av en färgundersökning.

Till projektet tillhörde en behovsundersökning, projekt-, general-, och genomföringsplaneringar, samt genomförandet av ett byggnadshistoriskt uttalande.

 

PLATS
Kullobackavägen 20, 02940 Esbo

KUND
Esbo stat, Tilapalvelut-liikelaitos

INLEDDES
2015

OMFATTNING
366 brm²

PLANERARE
Teemu Taskinen, Riitta Tuomisto, Milja Lindberg