HUS-Asunnot Bahamankatu 3

HUS-Asunnot Bahamankatu 3 Kaupunginhallitus varasi erityisasumiseen Jätkäsaaren korttelin 20071 HOASille, HUSille ja AYYlle. Korttelin yhteinen rakennusoikeus on 16 800 k-m2, joka Kaupunginhallituksen varauksen mukaisesti jaettiin tasan kolmelle tontille. Korttelin keskellä on suojainen piha-alue, joka tonttirajoin osoitettiin kullekin kiinteistölle, mutta toteuttiin yhtenäisen suunnitelman mukaan ilman raja-aitoja. Leikki- ja oleskelutilat tulivat yhteiskäyttöön. Korttelin lävistää pelastustie. HUS:in tontti sijoittuu Bahamankadun ja Bahamankujan varteen. Korttelin yhteinen 29-paikkainen pysäköintilaitos on sijoitettu…

Fallpakan päiväkoti

Fallpakan päiväkoti LPK Fallpakka sijaitsee Itä-Helsingissä, historiallisen säteritilan ja alueen laajenevan asutuksen välittömässä läheisyydessä. Rinnetontin korkeuserot ovat enimmillään kymmenen metriä. Haastava lähtökohta on suunnitemassa onnistuttu kääntämään eduksi, painamalla rakennus rinnettä vasten ja sijoittamalla kaksikerroksinen sali rakennuksen keskiöön. LPK Fallpakka on viiden ryhmän päiväkoti, joka suunniteltiin Varhaiskasvatusviraston ohjeiden ja Helsingin kaupungin palvelurakennusten matalaenergia-tehokkuusohjeiden mukaisesti. Rakennus suunniteltiin…

KIRA-digi

KIRA-digi Aiemmissa hankkeissamme olemme kehittäneet ensisijaisesti avoimiin julkisiin paikkatietoaineistoihin perustuvaa digitaalista rakentamisen sijoittumista ja mitoitusta ohjaavaa pisteytysjärjestelmää, jonka tuottamalla datalla olemme hahmottaneet ko. suunnittelualueen eri edullisuusvyöhykkeitä ja kaavan rakenteen perusratkaisua sekä tuottaneet kyläympäristöön laadituissa töissä kiinteistökohtaisia pisteytystietoja, joiden perusteella uutta rakentamista on kohdennettu. KIRAdigi hankkeessa kehittämäämme järjestelmää on tarkoitus jalostaa luomaan edellytyksiä uusille toimintamalleille sekä…

Lappia-talon peruskorjaus

Lappia-talon peruskorjaus Lappia-talo on Alvar Aallon suunnittelema, vuonna 1975 valmistunut teatteri-, konsertti- ja kongressitalo, joka lisäksi sisälsi yleisradion Lapin yksikön toimitilat, musiikkiopiston, nuorisotilahuoneiston, maakuntamuseon näyttelytilat sekä talonmiehen asunnon. Rakennus on osa Aallon suunnittelemaa Rovaniemen hallinto-ja kulttuurikeskusta, jonka muut rakennukset ovat kaupungintalo ja kirjasto. Kokonaisuus sisältyy valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointiin (RKY). Korjaussuunnittelua edelsi toimistomme laatima…

Kuopionlahdenrannan toimistoalue

Kuopionlahdenrannan toimistoalue Uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeen myötä Pohjois-Savon Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) sekä Finnveralle toteutettiin ajanmukaiset monikäyttäjätyötilat sekä uudet kokous- ja ravintolatilat. Uudisrakennus suunniteltiin samassa hankkeessa peruskorjattujen valtion virastotalojen (Martti Melakari, 1954) väliin. Pysäköintijärjestelyjen parantamiseksi rakennettiin erillinen pysäköintilaitos. Uudisrakennusosa sulautettiin vaativaan kaupunkiympäristöön ja asemakaavalla suojeltuun korttelikokonaisuuteen, jonka vanhimman osan muodostaa Lääninhallituksen uusrenessanssirakennus (Constantin Kiseleff, 1885)…

Tillinmäen päiväkoti

Tillinmäen päiväkoti Espoon Tillinmäen päiväkoti sijoittuu kasvuvaiheessa olevan pientaloalueen reunaan, ja se käsittää 5 päiväkotiryhmää. Rakennuksen tavoitteena on tarjota lapsille turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö sekä täydentää paikan omaleimaista identiteettiä. Rakennus avautuu katetun sisäpihan kautta laajaan peltomaisemaan. Suunnittelimme kohteen yhdessä Arkkitehdit Frondelius Keppo Salmenperä Oy:n kanssa ja se valmistui vuonna 2012. SIJAINTI Espoo TILAAJA Espoon kaupunki…

Saukonlaiturin arabikorttelit

Saukonlaiturin arabikorttelit Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto tilasi viitesuunnitelmatyön Helsinki Townhouse- kilpailussa kunniamaininnan saaneen ehdotuksemme seurauksena. Alkuperäisen viitesuunnitelman mukainen asemakaavaehdotus hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa joulukuussa 2010 Tämän jälkeen reunaehdot muuttuivat. Rantaviivaa ja kanavia jouduttiin siirtämään. Näiden seurauksena kaupunkisuunnitteluvirasto tilasi meiltä kesällä 2013 viitesuunnitelman päivityksen. Alkuperäinen korttelimme pieneni jonkin verran, rakennetta jatkettiin kahden pienehkön korttelin verran länteen. Korttelit koostuvat kerrostaloista ja…

Stora Enson pääkonttori

Stora Enson pääkonttori Stora Enso tilasi toimistoltamme kesällä 2011 suunnitelman pääkonttorin muuttamiseksi yhtiön globaalin Rethink-strategian mukaiseksi avoimeksi ja kommunikatiiviseksi työympäristöksi. Moderni toimisto on fyysinen, virtuaalinen ja sosiaalinen tilasarja, joka muuntuu yrityksen organisaation ja työtehtävien muuntuessa. Samaan aikaan, kun työpaikan tilankäyttöä tehostetaan, voidaan luoda uudenlaisia innostavia paikkoja niin keskittyneeseen yksilötyöhön kuin myös tiimien tiedonvaihtoon ja kohtaamisiin.…

Sansinpellon päiväkoti

Sansinpellon päiväkoti Suunnittelimme Kauniaisiin purettavan päiväkodin tilalle 6 lapsiryhmän päiväkodin. Matala pitkähkö massa jakaa tontin kahteen osaan rajaten samalla turvallisen leikkipihan tontin länsiosaan. Päiväkoti on korostetun matala naapuritonttiin päin – harjakatto nousee loivasti etelään niin, että rakennuksen eteläpää on kahden kerroksen korkuinen. Punatiilinen selkäosa kytkee rakennuksen ympäröivään rakennuskantaan. Oleskelupihaa rajaavat pinnat ovat puuta. Kattoikkunat tuovat…