Hanken peruskorjaus

Hanken – Svenska handelshögskolan Korkeakoulun päärakennuksen palkittu korjaustyö, joka on saanut kansainvälistäkin huomiota sodanjälkeisen arkkitehtuurin peruskorjaamisen malliesimerkkinä. Restaurointifilosofiana oli tilojen jako kolmeen korjaustapavyöhykkeeseen. Kaikkien kolmen ryhmän tilat päivitettiin teknisesti täysin ajanmukaisiksi. Ensimmäinen ryhmä oli julkiset ja arvotilat, joiden osalta nykyaikaistaminen ja tilalliset muutokset tehtiin entistäen siten, että kaikki näyttää päällisin puolin entiseltään. Opetus- ja työtilat…

Otaniemen kokokuva

Otaniemen kokokuva Toimistomme on tehnyt kuluneiden vuosikymmenten aikana runsaasti erilaisia maankäytön suunnittelun töitä Otaniemen kampusalueelle. Vuodesta 2013 lähtien olemme toimineet alueen kahden suurimman maanomistajan – Aalto-yliopistokiinteistöt Oy ja Senaatti-kiinteistöt – aluetta koskevien lukuisten hankkeiden koordinoinnissa konsulttina ja suunnittelijana. Pidämme ajan tasalla kokonaiskuvaa alueen lukuisista kehityshankkeista käsittäen maankäytön ja toimintojen, kaupunkikuvan ja maiseman, liikenteen, pysäköinnin ja…

VVO Lehtovuori

VVO Lehtovuori Helsingin kaupunki järjesti syksyllä 2001 Konalan Lehtovuoren asuntokortteleista tontinluovutuskilpailun. Alueen asemakaava (Kaupunkisuunnitteluvirasto / Leena Lukkarinen-Annila) on tiivis, korttelitehokkuudeltaan 0,5, jonka lisäksi sallitaan 20% asunnon ulkopuolisia aputiloja. VVO Rakennuttaja Oy voitti kilpailun laatimallamme suunnitelmalla. Arviointiryhmä totesi suunnitelmamme asuntoratkaisujen olevan “monipuolisia ja tuoreita sekä hinta-laatusuhteeltaan kilpailun parhaita”. Kilpailun tuloksena toteutuneen alueen kokonaiskerrosala on 10917 kem2,…

TKK Mellin sali

TKK Mellin sali TKK:n päärakennus on yksi Alvar Aallon päätöistä, ja suunnittelemamme 600-paikkainen Mellin-sali liittyy sen olemassa olevaan luentosaliryhmään. Uudisosa noudattaa päärakennuksen materiaalilinjaa: kokokiven punatiilimuuraus, pronssi sekä ristipäähakattu musta graniitti. Uudisosassa tuotiin rakennukselle uusi teema: auditorion lasiseinä maalattuine alumiinisäleikköineen, sillä luonnonvalon tärkeys salissa oli myös opettajakunnan esittämä lähtökohta. Uusi auditorio toimii ennen kaikkea luento- ja…

Degerö Lågstadieskola

Degerö Lågstadieskola Herttoniemen kartanopuiston eteläkärjessä sijaitsevalle ruotsinkieliselle ala-asteelle suunniteltiin lisärakennus. Kooltaan se on vanhaa, yli sata vuotta toiminutta puista koulurakennusta paljon suurempi – uudisrakennuksesta onkin tullut uusi päärakennus. Tavoitteena oli luoda arkkitehtoninen kokonaisuus, joka tukee uuden ja vanhan osan yhteenkuuluvuutta. Tämä on ratkaistu pienimittakaavaisella yhteispihalla, joka toimii uudisrakennuksen tärkeimmän julkisen tilan, aulan ja sen yhteydessä…

Hermannin korttelitalot

Asunto Oy Helsingin Allotrian puisto Vuonna 1999 Asuntoreformikilpailun voittanut ehdotus toteutettiin muunnellussa muodossa Helsingin Hermanni-kaupunginosassa, vanhan eläinlääketieteellisen tiedekun­nan korttelissa. Kilpailuehdotus perustuu hyvin kapearun­koiseen talotyyppiin ja pieneen korttelikokoon. Kortteli koostuu kolmesta eri asuinrakennuksesta joita yhdistää tiivis sisäpiha ja sen alapuolella oleva yhteinen pysäköintilaitos. Korttelin ulkokuori on punatiiltä ja kortte­lin sisäpinta vaaleaa rappausta. Isoimmat asunnot ovat läpitalon…