Saukonlaiturin arabikorttelit

Saukonlaiturin arabikorttelit Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto tilasi viitesuunnitelmatyön Helsinki Townhouse- kilpailussa kunniamaininnan saaneen ehdotuksemme seurauksena. Alkuperäisen viitesuunnitelman mukainen asemakaavaehdotus hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa joulukuussa 2010 Tämän jälkeen reunaehdot muuttuivat. Rantaviivaa ja kanavia jouduttiin siirtämään. Näiden seurauksena kaupunkisuunnitteluvirasto tilasi meiltä kesällä 2013 viitesuunnitelman päivityksen. Alkuperäinen korttelimme pieneni jonkin verran, rakennetta jatkettiin kahden pienehkön korttelin verran länteen. Korttelit koostuvat kerrostaloista ja…

Itäkeskuksen maamerkki

Itäkeskuksen maamerkki Itäkeskuksen maamerkki vuodelta 1987 on Erkki Kairamon tärkeimpiä töitä, ja korkean toimistorakentamisen merkkipaalu. Me saimme toimeksiannon toimia muutostyön pääsuunnittelijana – tehtävänä oli muuttaa toimistorakennus asuntorakennukseksi. Itäkeskuksen maamerkki ei ole suojeltu rakennus, mutta sen kaupunkikuvalliset ja rakennustaiteelliset ansiot ovat kiistattomat. Siksi suunnittelun lähtökohtana oli julkisivun säilyttäminen niin pitkälle kuin se oli mahdollista. Tilojen käyttö…

VVO Lehtovuori

VVO Lehtovuori Helsingin kaupunki järjesti syksyllä 2001 Konalan Lehtovuoren asuntokortteleista tontinluovutuskilpailun. Alueen asemakaava (Kaupunkisuunnitteluvirasto / Leena Lukkarinen-Annila) on tiivis, korttelitehokkuudeltaan 0,5, jonka lisäksi sallitaan 20% asunnon ulkopuolisia aputiloja. VVO Rakennuttaja Oy voitti kilpailun laatimallamme suunnitelmalla. Arviointiryhmä totesi suunnitelmamme asuntoratkaisujen olevan “monipuolisia ja tuoreita sekä hinta-laatusuhteeltaan kilpailun parhaita”. Kilpailun tuloksena toteutuneen alueen kokonaiskerrosala on 10917 kem2,…

Hermannin korttelitalot

Asunto Oy Helsingin Allotrian puisto Vuonna 1999 Asuntoreformikilpailun voittanut ehdotus toteutettiin muunnellussa muodossa Helsingin Hermanni-kaupunginosassa, vanhan eläinlääketieteellisen tiedekun­nan korttelissa. Kilpailuehdotus perustuu hyvin kapearun­koiseen talotyyppiin ja pieneen korttelikokoon. Kortteli koostuu kolmesta eri asuinrakennuksesta joita yhdistää tiivis sisäpiha ja sen alapuolella oleva yhteinen pysäköintilaitos. Korttelin ulkokuori on punatiiltä ja kortte­lin sisäpinta vaaleaa rappausta. Isoimmat asunnot ovat läpitalon…