Veturin Päiväkoti

Veturin Päiväkoti Päiväkoti Veturin tontti sijaitsee Tikkurilan keskustassa kaupungintalolta alkavan puistoakselin pohjoisena päätteenä. Keskusta-aluetta ollaan uudistamassa voimakkaasti, mutta aluetta leimaa edelleen vihreys, väljyys ja lähiömäinen, kerroksellinen rakentamistapa jossa myös mittakaavat vaihtelevat voimakkaasti. Rakennuksen suunnittelu on ollut osa Vantaan kaupungin tilaamaa kehityshanketta, jossa etsitään standardinomaisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja uusien pedagogisten tavoitteiden ja entistä suurempien päiväkotien toteuttamisen…

Matinkylän ja Espoonlahden paloasemat

Matinkylän ja Espoonlahden paloasemat Espoon kaupunki järjesti KVR-kilpailun kahdesta paloasemasta, Espoonlahteen ja Matinkylään. Kilpailun voitti molempien paloasemien osalta Tricon oy:n ehdotus, jossa arkkitehtitoimisto A-Konsultit oy toimi arkkitehtisuunnittelijana. Toiminnallisista syistä tarpeellisena on pidetty sitä, että rakennukset ovat tilajärjestelyiltään identtiset, näin henkilökunta pystyy toimimaan ongelmitta molemmilla asemalla tilanteen mukaan ilman erillistä perehdyttämistä. Suunnitelman keskeisimpinä tavoitteina on ollut…

Fallpakan päiväkoti

Fallpakan päiväkoti LPK Fallpakka sijaitsee Itä-Helsingissä, historiallisen säteritilan ja alueen laajenevan asutuksen välittömässä läheisyydessä. Rinnetontin korkeuserot ovat enimmillään kymmenen metriä. Haastava lähtökohta on suunnitemassa onnistuttu kääntämään eduksi, painamalla rakennus rinnettä vasten ja sijoittamalla kaksikerroksinen sali rakennuksen keskiöön. LPK Fallpakka on viiden ryhmän päiväkoti, joka suunniteltiin Varhaiskasvatusviraston ohjeiden ja Helsingin kaupungin palvelurakennusten matalaenergia-tehokkuusohjeiden mukaisesti. Rakennus suunniteltiin…

Lappia-talon peruskorjaus

Lappia-talon peruskorjaus Lappia-talo on Alvar Aallon suunnittelema, vuonna 1975 valmistunut teatteri-, konsertti- ja kongressitalo, joka lisäksi sisälsi yleisradion Lapin yksikön toimitilat, musiikkiopiston, nuorisotilahuoneiston, maakuntamuseon näyttelytilat sekä talonmiehen asunnon. Rakennus on osa Aallon suunnittelemaa Rovaniemen hallinto-ja kulttuurikeskusta, jonka muut rakennukset ovat kaupungintalo ja kirjasto. Kokonaisuus sisältyy valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointiin (RKY). Korjaussuunnittelua edelsi toimistomme laatima…

Tillinmäen päiväkoti

Tillinmäen päiväkoti Espoon Tillinmäen päiväkoti sijoittuu kasvuvaiheessa olevan pientaloalueen reunaan, ja se käsittää 5 päiväkotiryhmää. Rakennuksen tavoitteena on tarjota lapsille turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö sekä täydentää paikan omaleimaista identiteettiä. Rakennus avautuu katetun sisäpihan kautta laajaan peltomaisemaan. Suunnittelimme kohteen yhdessä Arkkitehdit Frondelius Keppo Salmenperä Oy:n kanssa ja se valmistui vuonna 2012. SIJAINTI Espoo TILAAJA Espoon kaupunki…

Sansinpellon päiväkoti

Sansinpellon päiväkoti Suunnittelimme Kauniaisiin purettavan päiväkodin tilalle 6 lapsiryhmän päiväkodin. Matala pitkähkö massa jakaa tontin kahteen osaan rajaten samalla turvallisen leikkipihan tontin länsiosaan. Päiväkoti on korostetun matala naapuritonttiin päin – harjakatto nousee loivasti etelään niin, että rakennuksen eteläpää on kahden kerroksen korkuinen. Punatiilinen selkäosa kytkee rakennuksen ympäröivään rakennuskantaan. Oleskelupihaa rajaavat pinnat ovat puuta. Kattoikkunat tuovat…

Soukan metroaseman ympäristö

Soukan metroaseman ympäristö Soukkaan on tulossa Länsimetron jatkeen asema, jolloin sen lähiympäristön tiivistäminen ja kohentaminen on tullut ajankohtaiseksi. Ideasuunnitelma – kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen tarkastelu – palvelee sekä metron hankesuunnittelua että keskusta-alueen kaavoitusta. Soukan rakentamisajan ihanteiden mukaisesti katutaso on osoitettu ajoneuvoille, toritaso taas varattu kevyelle liikenteelle. Metron tulo vaikuttaa tähän asetelmaan. Laajan tausta- ja vaihtoehtojentarkastelujen pohjalta…

Kastelholman linna

Kastelholman linna Kastelholman linnaan on viimeisenä Suomen neljästä varsinaisista linnoista toteutettu restaurointi, jonka suunnittelussa toimistomme on ollut mukana noin kolmen vuosikymmenen ajan. Korjaus- ja restaurointitoimenpiteillä haluttiin rakenteellisen suojauksen avulla estää linnan rapistumisprosessia, tehdä linnasta statustaan vastaava kävijäkohde yleisölle museoineen, sekä lisätä koko sen historiallisen alueen vetovoimaa, jonka keskeisenä monumenttina linna on. (Toimistomme on myös vastannut…

Maunulan päiväkoti

Maunulan päiväkoti Vuonna 1952 valmistunut Arkkitehtitoimisto Viljo Rewellin ja Keijo Petäjän suunnittelema lasten päiväkoti Maunula on suojeltu asemakaavalla. Helsingin kaupungin Tilakeskus tilasi toimistoltamme rakennuksen peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelun vuonna 2012. Työ alkoi tavoitteiden ja korjauksen laajuutta kartoittavalla hankesuunnitteluvaiheella, edeten sen jälkeen toteutuksen suunnitteluun. Peruskorjauksen lähtökohdaksi muotoutui paitsi huonokuntoisen rakennuksen korjaaminen käyttökelpoiseksi ja teknisesti ajanmukaiseksi, myös tilajärjestelyjen muokkaaminen…