Helsingin Kaupunginteatteri

Helsingin Kaupunginteatteri Helsingin kaupunginteatteri on arkkitehti Timo Penttilän suunnittelema, ja se on yksi suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteoksia. Alkuperäinen rakennus on valmistunut vuonna 1967 ja sen laajennusosa Studio Elsa vuonna 1989. Peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohtana oli talotekniikan uudistaminen vaativien betonirakenteiden ja rakennussuojelulinjausten asettamissa puitteissa. Kiinteistötavoitteiksi asetettiin kestävän kehityksen mukaisten ympäristö- ja elinkaaritavoitteiden saavuttaminen sekä energiatehokkuuden parantaminen. Hankesuunnitelma…

Mellunmäen keskustan viitesuunnitelma

Mellunmäen keskustan viitesuunnitelma Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto ja Helsingin kaupungin ATT tilasivat toimistoltamme viitesuunnitelman Mellunmäen metroaseman ympäristön kehittämisen pohjaksi. Myöhemmin työn tilaajiin liittyivät HOK-Elanto ja YIT. Työn yhtenä tavoitteena oli kehittää nykyään hajanaiselle ja hahmottomalle Mellunmäen metrokeskusympäristölle omaleimainen identiteetti. Suunnitelma koostuu metroradan ja tulevan bussiterminaalin molemmin puolin sijaitsevista kortteleista, joiden muodostaman amfiteatterimaisen suurmuodon halkaisee kahtia metrorata.…

Ilolan koulun laajennus

Ilolan koulun laajennus Vantaan Ilolan koulun laajennus käsittää 8 alakoulun luokkaa sekä kaksi esikouluryhmää. Rakennus liittyy vuonna 1987 rakennettuun Ilolan kouluun. Ehdotuksemme lisärakennukseksi valittiin toteutettavaksi. Kyseessä on KVR-hanke, ja toteutuksesta vastaa Rakennusliike Evälahti Uusimaa Oy. Suunnitteluratkaisun asemakaavallisena johtoajatuksena on uuden koulurakennuksen sijoittaminen siten, että mahdollisimman suuri osa aurinkoisesta piha-alueesta säilyy välitunti- ja leikkialueena. Uudisrakennus on…

Hanken peruskorjaus

Hanken – Svenska handelshögskolan Korkeakoulun päärakennuksen palkittu korjaustyö, joka on saanut kansainvälistäkin huomiota sodanjälkeisen arkkitehtuurin peruskorjaamisen malliesimerkkinä. Restaurointifilosofiana oli tilojen jako kolmeen korjaustapavyöhykkeeseen. Kaikkien kolmen ryhmän tilat päivitettiin teknisesti täysin ajanmukaisiksi. Ensimmäinen ryhmä oli julkiset ja arvotilat, joiden osalta nykyaikaistaminen ja tilalliset muutokset tehtiin entistäen siten, että kaikki näyttää päällisin puolin entiseltään. Opetus- ja työtilat…

TKK Mellin sali

TKK Mellin sali TKK:n päärakennus on yksi Alvar Aallon päätöistä, ja suunnittelemamme 600-paikkainen Mellin-sali liittyy sen olemassa olevaan luentosaliryhmään. Uudisosa noudattaa päärakennuksen materiaalilinjaa: kokokiven punatiilimuuraus, pronssi sekä ristipäähakattu musta graniitti. Uudisosassa tuotiin rakennukselle uusi teema: auditorion lasiseinä maalattuine alumiinisäleikköineen, sillä luonnonvalon tärkeys salissa oli myös opettajakunnan esittämä lähtökohta. Uusi auditorio toimii ennen kaikkea luento- ja…

Degerö Lågstadieskola

Degerö Lågstadieskola Herttoniemen kartanopuiston eteläkärjessä sijaitsevalle ruotsinkieliselle ala-asteelle suunniteltiin lisärakennus. Kooltaan se on vanhaa, yli sata vuotta toiminutta puista koulurakennusta paljon suurempi – uudisrakennuksesta onkin tullut uusi päärakennus. Tavoitteena oli luoda arkkitehtoninen kokonaisuus, joka tukee uuden ja vanhan osan yhteenkuuluvuutta. Tämä on ratkaistu pienimittakaavaisella yhteispihalla, joka toimii uudisrakennuksen tärkeimmän julkisen tilan, aulan ja sen yhteydessä…