Kulttuurikeskus Orvokki

Kulttuurikeskus Orvokki Kulttuurikeskus Orvokkiin kuuluu kolme eri aikakausina rakennettua koulurakennuksesta. Vantaan tilakeskus tilasi rakennusten peruskorjauksen ja muutossuunnitelmat toimistoltamme vuonna 2018. Rakennuksissa toimivat Vantaan kuvataidekoulun ja musiikkiopisto. Kaksi vanhinta koulurakennusta ovat kaavassa suojeltuja. Vanhin koulurakennus on valmistunut vuonna 1926. Koulu on Vantaan ensimmäinen kivikoulu ja ensimmäinen suomenkielinen koulu. Vuonna 1939 sen eteläpuolelle rakennettiin kansakoulu. Kansakoulua laajennettiin…

Lappia-talon peruskorjaus

Lappia-talon peruskorjaus Lappia-talo on Alvar Aallon suunnittelema, vuonna 1975 valmistunut teatteri-, konsertti- ja kongressitalo, joka lisäksi sisälsi yleisradion Lapin yksikön toimitilat, musiikkiopiston, nuorisotilahuoneiston, maakuntamuseon näyttelytilat sekä talonmiehen asunnon. Rakennus on osa Aallon suunnittelemaa Rovaniemen hallinto-ja kulttuurikeskusta, jonka muut rakennukset ovat kaupungintalo ja kirjasto. Kokonaisuus sisältyy valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointiin (RKY). Korjaussuunnittelua edelsi toimistomme laatima…

Kuopionlahdenrannan toimistoalue

Kuopionlahdenrannan toimistoalue Uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeen myötä Pohjois-Savon Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) sekä Finnveralle toteutettiin ajanmukaiset monikäyttäjätyötilat sekä uudet kokous- ja ravintolatilat. Uudisrakennus suunniteltiin samassa hankkeessa peruskorjattujen valtion virastotalojen (Martti Melakari, 1954) väliin. Pysäköintijärjestelyjen parantamiseksi rakennettiin erillinen pysäköintilaitos. Uudisrakennusosa sulautettiin vaativaan kaupunkiympäristöön ja asemakaavalla suojeltuun korttelikokonaisuuteen, jonka vanhimman osan muodostaa Lääninhallituksen uusrenessanssirakennus (Constantin Kiseleff, 1885)…

Stora Enson pääkonttori

Stora Enson pääkonttori Stora Enso tilasi toimistoltamme kesällä 2011 suunnitelman pääkonttorin muuttamiseksi yhtiön globaalin Rethink-strategian mukaiseksi avoimeksi ja kommunikatiiviseksi työympäristöksi. Moderni toimisto on fyysinen, virtuaalinen ja sosiaalinen tilasarja, joka muuntuu yrityksen organisaation ja työtehtävien muuntuessa. Samaan aikaan, kun työpaikan tilankäyttöä tehostetaan, voidaan luoda uudenlaisia innostavia paikkoja niin keskittyneeseen yksilötyöhön kuin myös tiimien tiedonvaihtoon ja kohtaamisiin.…

Kastelholman linna

Kastelholman linna Kastelholman linnaan on viimeisenä Suomen neljästä varsinaisista linnoista toteutettu restaurointi, jonka suunnittelussa toimistomme on ollut mukana noin kolmen vuosikymmenen ajan. Korjaus- ja restaurointitoimenpiteillä haluttiin rakenteellisen suojauksen avulla estää linnan rapistumisprosessia, tehdä linnasta statustaan vastaava kävijäkohde yleisölle museoineen, sekä lisätä koko sen historiallisen alueen vetovoimaa, jonka keskeisenä monumenttina linna on. (Toimistomme on myös vastannut…

Maunulan päiväkoti

Maunulan päiväkoti Vuonna 1952 valmistunut Arkkitehtitoimisto Viljo Rewellin ja Keijo Petäjän suunnittelema lasten päiväkoti Maunula on suojeltu asemakaavalla. Helsingin kaupungin Tilakeskus tilasi toimistoltamme rakennuksen peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelun vuonna 2012. Työ alkoi tavoitteiden ja korjauksen laajuutta kartoittavalla hankesuunnitteluvaiheella, edeten sen jälkeen toteutuksen suunnitteluun. Peruskorjauksen lähtökohdaksi muotoutui paitsi huonokuntoisen rakennuksen korjaaminen käyttökelpoiseksi ja teknisesti ajanmukaiseksi, myös tilajärjestelyjen muokkaaminen…

Helsingin Kaupunginteatteri

Helsingin Kaupunginteatteri Helsingin kaupunginteatteri on arkkitehti Timo Penttilän suunnittelema, ja se on yksi suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteoksia. Alkuperäinen rakennus on valmistunut vuonna 1967 ja sen laajennusosa Studio Elsa vuonna 1989. Peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohtana oli talotekniikan uudistaminen vaativien betonirakenteiden ja rakennussuojelulinjausten asettamissa puitteissa. Kiinteistötavoitteiksi asetettiin kestävän kehityksen mukaisten ympäristö- ja elinkaaritavoitteiden saavuttaminen sekä energiatehokkuuden parantaminen. Hankesuunnitelma…

Hanken peruskorjaus

Hanken – Svenska handelshögskolan Korkeakoulun päärakennuksen palkittu korjaustyö, joka on saanut kansainvälistäkin huomiota sodanjälkeisen arkkitehtuurin peruskorjaamisen malliesimerkkinä. Restaurointifilosofiana oli tilojen jako kolmeen korjaustapavyöhykkeeseen. Kaikkien kolmen ryhmän tilat päivitettiin teknisesti täysin ajanmukaisiksi. Ensimmäinen ryhmä oli julkiset ja arvotilat, joiden osalta nykyaikaistaminen ja tilalliset muutokset tehtiin entistäen siten, että kaikki näyttää päällisin puolin entiseltään. Opetus- ja työtilat…

TKK Mellin sali

TKK Mellin sali TKK:n päärakennus on yksi Alvar Aallon päätöistä, ja suunnittelemamme 600-paikkainen Mellin-sali liittyy sen olemassa olevaan luentosaliryhmään. Uudisosa noudattaa päärakennuksen materiaalilinjaa: kokokiven punatiilimuuraus, pronssi sekä ristipäähakattu musta graniitti. Uudisosassa tuotiin rakennukselle uusi teema: auditorion lasiseinä maalattuine alumiinisäleikköineen, sillä luonnonvalon tärkeys salissa oli myös opettajakunnan esittämä lähtökohta. Uusi auditorio toimii ennen kaikkea luento- ja…