Töölönkatu 28

Töölönkatu 28 muutos ja peruskorjaus – As.Oy Helsingin Sinfonia

Töölönkadulla sijaitseva art-deco -tyylinen tiilirakennus valmistui Ammattienedistämislaitoksen opetustiloiksi vuonna 1931. Monumentaalisen rakennuksen alkuperäinen suunnittelija on arkkitehti Väinö Vähäkallio. Vuodesta 1982 talossa on toiminut Sibelius-Akatemia.

Rakennus koostuu Dunckerinkadun päätteenä sijaitsevasta 6-kerroksisesta pääsiivestä ja tehdasrakennusta muistuttavasta 4-kerroksisesta siipirakennuksesta, joka hallitsee Töölöläisen suurkorttelin vehreää pihaa. Rakennus on suojeltu asemakaavalla ja se sijaitsee valtakunnallisesti merkittävässä yhtenäisessä rakennetussa kulttuuriympäristössä (RKY Taka-Töölön kerrostaloalue). Tuoreessa suojelupäätöksessä on kiinnitetty erityistä huomiota myös rakennuksen sisätilojen suojeluun.

Rakennus peruskorjattiin ja muutettiin asuintaloksi. Eteläseinustalle rakennettiin 7-kerroksinen tornimainen laajennusosa.

Asunnot on toteutettu tavanomaista korkeampaan laatutasoon, ja esim. vanhaan rakennukseen sovitetut kaksikerroksiset asunnot poikkeavat markkinoiden normaalitarjonnasta. Toimistomme on osallistunut hankkeen suunnitteluun asemakaavamuutoksen viitesuunnitelmien laatimisesta lähtien. Rakennussuojelun, paloturvallisuuden, teknisten järjestelmien, terveellisyyden ja akustisten vaatimusten yhteensovittamista tehdään tiiviissä yhteistyössä kaavoittajan, museoviraston, muiden viranomaisten sekä ammattitaitoisten erikoissuunnittelijoiden ja tulevan urakoitsijan kanssa.

SIJAINTI
Töölönkatu 28, 00260 Helsinki

TILAAJA
FIM

ALOITUSVUOSI
2015

VALMISTUMISVUOSI
2021

LAAJUUS
9168 brm²

SUUNNITTELIJAT
Jyrki Iso-Aho, Riitta Tuomisto, Matti Heikkinen, Hasse Hägerström