Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus

Vuonna 1914 valmistunut Karl Hård af Segerstadin suunnittelema halli on suojeltu asemakaavalla. Helsingin kaupungin tilakeskus tilasi toimistoltamme rakennuksen peruskorjauksen ja uusien maanalaisten tilojen hankesuunnitelman, jotka valmistuivat 2014. Vuonna 2016 laadimme kohteeseen myös toteutusasiakirjat.

Arkkitehtonisesti suurin haaste oli talotekniikan uudelleenjärjestäminen. Ennen korjausta ilmastointikanavat ja koneet oli sijoitettu hallitilojen yläosiin pimentäen ja ahtauttaen tilaa. alun perin avaraa ja valossa kylpevää hallia. Ratkaisuna oli sijoittaa alempaa kerrosta palveleva tekniikka kellarikerrokseen ja ylemmän kerroksen tekniikka pääosin ullakkotiloihin.

Myöhemmin laadimme hankesuunnitelman Hakaniemen hallin tavara- ja jätehuollon siirtämiseksi torikannen alle rakennettavaan huoltopihaan. Hankesuunnitelmaan sisältyi myös maanalainen yhteys Hakaniemen metroasemalta kauppahalliin. Huoltopihan toteuttaminen mahdollisti luonteeltaan verrattain umpinaisen hallin toiminnallisen liittämisen lattiatasoon avattujen ikkunoiden kautta elimelliseksi osaksi Hakaniemen toria – torialueen suunnitelmiin sisältyy myös torikaupan siirtäminen lähemmäksi kauppahallia.

Hallin peruskorjaus ja huoltopiha valmistuivat 26.4.2023.

SIJAINTI
Helsinki

TILAAJA
Helsingin kaupungin tilakeskus

ALOITUSVUOSI
2012

VALMISTUNUT
2023

LAAJUUS
4860 brm²

SUUNNITTELIJAT
Jyrki Iso-Aho, Päivi Vaheri, Hasse Hägerström, Pasi Mänttäri, Minna Vuorenpää