Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus

Vuonna 1914 valmistunut Karl Hård af Segerstadin suunnittelema halli on suojeltu asemakaavalla. Helsingin kaupungin tilakeskus tilasi toimistoltamme rakennuksen peruskorjauksen ja uusien maanalaisten tilojen hankesuunnitelman, jotka valmistuivat 2014. Vuonna 2016 laadimme kohteeseen myös toteutusasiakirjat.

Arkkitehtonisesti suurin haaste on ollut talotekniikan uudelleenjärjestäminen. Nykyisin kanavia ja koneita sijaitsee kauppakäytävillä ahtauttaen tilaa. Ratkaisuna oli sijoittaa alempaa kerrosta palveleva tekniikka kellarikerrokseen ja ylemmän kerroksen tekniikka pääosin ullakkotiloihin.

Erillinen hankesuunnitelma laadittiin Hakaniemen hallin ja torin tavara- ja jätehuollon siirtämiseksi torikannen alle rakennettavaan huoltopihaan. Hankesuunnitelmaan sisältyy myös maanalainen yhteys Hakaniemen metroasemalta kauppahalliin. Huoltopihan toteuttaminen mahdollistaisi luonteeltaan verrattain umpinaisen hallin toiminnallisen liittämisen elimelliseksi osaksi Hakaniemen toria – torialueen suunnitelmiin sisältyy myös torikaupan siirtäminen lähemmäksi kauppahallia.

Hallin peruskorjaus on käynnissä, ja se valmistuu vuonna 2022.

SIJAINTI
Helsinki

TILAAJA
Helsingin kaupungin tilakeskus

ALOITUSVUOSI
2012

LAAJUUS
4860 brm²

SUUNNITTELIJAT
Jyrki Iso-Aho, Päivi Vaheri, Hasse Hägerström, Pasi Mänttäri, Minna Vuorenpää

Hakaniemen halli