Heinolan strateginen osayleiskaava

Heinolaan kohdistunut taloudellinen rakennemuutos synnytti tarpeen tarkastella ennakkoluulottomasti kaupungin kehittämispolkuja, niin asukkaiden kuin yritystenkin näkökulmasta vuosina 2010 ja 2011. Kolmesta tarkastelusta yksi käsitteli Vierumäen asumisstrategiaa, toinen keskustan kehittämistä, yhtenä yhteisteemana puurakentaminen, ja kolmas kaupungin kokonaisrakenteen strategista kehittämistä.

Kolmannen osion jatkeena laadittiin oikeusvaikutteinen yleiskaava 2012–13. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan keväällä 2014. Yleiskaava on Heinolan ensimmäinen. Kaupungin ja maalaiskunnan v. 1997 tapahtunutta yhdistymistä varten laadittiin yhteinen maankäyttöluonnos. Yleiskaavatyössä hyödynnettiin osahankkeiden vuorovaikutteisten prosessien tuottamia tuloksia toimintokohtaisten aluevarausten ja aluekohtaisten kehittämissuositusten määrittelyssä.

Keskeisiä teemoja yleiskaavaratkaisussa maankäyttövarausten, liikenneratkaisujen, toimintotarkastelujen ja ympäristön vaalimisen ohella ovat olleet kaupunkirakenteen eheyttäminen ”yhdyskuntarakenteen laatukäytävän” puitteissa, sekä kansallisen kaupunkipuiston ja puukaupunkiperinnön vaaliminen ja hyödyntäminen. Alikonsultteina toimivat WSP (liikenne) ja Tuomas Santasalo Ky (kauppa).

SIJAINTI
Heinola

ALOITUSVUOSI
2010

VALMISTUMISVUOSI
2013

SUUNNITTELIJAT
Staffan Lodenius, Kaisa Hyyti, Ann-Mari Lindgren