Ilolan koulun laajennus

Vantaan Ilolan koulun laajennus käsittää 8 alakoulun luokkaa sekä kaksi esikouluryhmää. Rakennus liittyy vuonna 1987 rakennettuun Ilolan kouluun.

Ehdotuksemme lisärakennukseksi valittiin toteutettavaksi. Kyseessä on KVR-hanke, ja toteutuksesta vastaa Rakennusliike Evälahti Uusimaa Oy.

Suunnitteluratkaisun asemakaavallisena johtoajatuksena on uuden koulurakennuksen sijoittaminen siten, että mahdollisimman suuri osa aurinkoisesta piha-alueesta säilyy välitunti- ja leikkialueena. Uudisrakennus on asemoitu tontin pohjoisreunalle siten, että se muodostaa selkeän päätteen vanhan koulurakennuksen pohjoispuoliselle kaupunkitilalle. Pohjoissivu noudattaa katuverkoston päälinjaa, kun taas itäsivu mukailee urheilukenttää ja rinnemaastoa. Kaupunkinäkymissä uusi rakennus kytkeytyy vanhaan koulurakennukseen mittasuhteiltaan ja materiaalitunnultaan.

Rakennusten välille on jätetty pohjois-etelä -suuntainen viherkäytävä, jolloin kaikista opetustiloista avautuu puistomaiset näkymät. Epinkoskentieltä ja urheilukentän suunnasta uudisrakennuksella on rinteen laella kohoavan julkisen rakennuksen ilme.

Uudisrakennuksen tilat kiertyvät yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä kannustavan keskiaulan – atriumin – ympärille. Luokkahuoneisiin ei kuljeta käytävän vaan yhteisöllisyyttä korostavan keskeistilan kautta. Tila ei ole yksin visuaalinen kohokohta vaan rakennuksen toiminnallinen sydän, joka toimii ryhmätyötilana pohjakerroksessa ja parvimaisella ylätasolla. Pääporras on jäsennelty siten, että siihen muodostuu epämuodollisia istuskelutasanteita tai pienimuotoinen katsomo spontaaneille esityksille.

SIJAINTI
Epinkoskentie 5, Vantaa

TILAAJA
Vantaan kaupungin tilakeskus

ALOITUSVUOSI
2013

VALMISTUMISVUOSI
2014

LAAJUUS
1350 brm²

SUUNNITTELIJAT
Anders Adlercreutz, Tapani Lehtinen, Teemu Taskinen