Järvenperän Asukaspuisto ja Nuorisotila, peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos

Suomalaisen kansakoulun ja kansansivistystyön syntyvaiheessa 1892 valmistuneen Träskändan kansakoulun on piirtänyt Gustav Nyström ja sen rakennuttajana oli Aurora Karamzin. Hirsirunkoisessa rakennuksessa on kaksi kerrosta ja kellari. Alunperin koulun ainoa luokkahuone ja lähes saman kokoinen veistonopetustila sekä opettajan asunto sijaitsivat ensimmäisessä kerroksessa, ja ullakolle sijoitetiin jo varhaisessa vaiheessa myös toisen opettajan asunto. Rakennus muutettiin päiväkodiksi 1970-luvulla. Hankkeen tavoitteena oli sovittaa sr-1 merkinnällä suojeltuun rakennukseen uusi käyttötarkoitus asukaspuisto- ja nuorisotilana ja korjata rakennusta varovaisella kädellä.

Rakennuksen hyvin säilynyt ulkoasu, perustilahahmot ja hirsirunko sekä yksityiskohdat pyrittiin säilyttämään edelleen mahdollisimman vähillä muutoksilla. 1950-luvulla tehty katon osittainen korotus purettiin ja katto palautettiin alkuperäiseen muotoonsa. Rakennuksen esteettömyyttä parannettiin pääsisäänkäynnin yhteyteen tehdyllä luiskalla ja sisätiloihin sovitetulla le-wc:llä. Rakennus oli kuntokartoitusten mukaan hyväkuntoinen, mutta korjauksen yhteydessä  vaihdettiin muutamia hirsikertoja, poistettiin sisäpuolisia levyrakenteita ja purettiin mm. haitta-aineita sisältäviä lattiarakenteita niin, että alkuperäiset lattialankut asennettiin takaisin. Rakenteiden kunnostamisessa pyrittiin ja perinteisen kaltaisten hengittävien rakenneratkaisujen ja puupohjaisten materiaalien käyttöön. Alkuperäinen ulkoväritys palautettiin väritutkimukseen pohjautuen.

Hankkeeseen kuului tarveselvitys, hanke- yleis ja toteutussuunnittelu sekä rakennushistoriallisen selvityksen tekeminen.

SIJAINTI
Kulloonmäentie 20, 02940 Espoo

TILAAJA
Espoon kaupunki, Tilapalvelut-liikelaitos

ALOITUSVUOSI
2015

LAAJUUS
366 brm²

SUUNNITTELIJAT
Teemu Taskinen, Riitta Tuomisto, Milja Lindberg