Jyväskylän yliopiston päärakennuksen peruskorjaus

Kohde oli ehdokkaana Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnonsaajaksi 2019.

Yliopiston päärakennus on valmistunut 1956, ja se on Alvar Aallon merkittävimpiä punatilikauden töitä. Tilat jakaantuvat kolmeen lohkoon: hallinto-osaan, juhlasaliosaan ja kirjastoon, jotka läpikulkuhalli sitoo yhdeksi kokonaisuudeksi. Rakennus on suojeltu osana Seminaarimäen kokonaisuutta.

Kun Yliopiston rehtoraatti muutti korjauksen jälkeen hallintosiipeen, voitiin sen alkuperäinen tilarakenne palauttaa purkamalla myöhemmin tehtyjä väliseiniä. Kirjaston aulan ja kirjastosalin arkkitehtonista asemaa korostettiin palauttamalla ja avaamalla uusia yhteyksiä viereisiin tiloihin. Juhlasalin ilmanvaihtoa parannettiin.

Suunnittelu tehtiin tiiviissä yhteistyössä Alvar Aalto-säätiön ja museoviraston kanssa. Kohde toteutettiin kaikilla suunnittelualoilla kolmiulotteisena tietomallisuunnitteluna. Yhdistettyjä tietomalleja käytettiin eri talotekniikkajärjestelmien yhteensovituksessa sekä energiasimuloinneissa.

Valokuvat: Kuvatoimisto Kuvio Oy

SIJAINTI
Jyväskylä

TILAAJA
Suomen yliopistokiinteistöt Oy

ALOITUSVUOSI
2012

SUUNNITTELIJAT
Jyrki Iso-Aho, Päivi Vaheri

Valokuva: Jyrki Iso-aho