Kastelholman linna

Kastelholman linnaan on viimeisenä Suomen neljästä varsinaisista linnoista toteutettu restaurointi, jonka suunnittelussa toimistomme on ollut mukana noin kolmen vuosikymmenen ajan.

Korjaus- ja restaurointitoimenpiteillä haluttiin rakenteellisen suojauksen avulla estää linnan rapistumisprosessia, tehdä linnasta statustaan vastaava kävijäkohde yleisölle museoineen, sekä lisätä koko sen historiallisen alueen vetovoimaa, jonka keskeisenä monumenttina linna on. (Toimistomme on myös vastannut mm. alueen vanhan vankilarakennuksen ”Vita Björn”:in restauroinnin arkkitehtissuunnittelusta.)

Raunioituneiden rakennelmien osalta päätettiin välttää rekonstruktioita mm. vaillinaisen dokumentaation takia. Vastaisuuden tutkimusta ei liioin haluttu vaikeuttaa. Näin ollen kyseessä on kylmä rauniolinna, jo sinällään näyttelykohde, josta vain osa (ns. pohjoissiipi) on lämmitettyä museotilaa.

Uudet rakenteelliset lisäykset kuten käytävät, portaat ja katokset on pääsääntöisesti tehty kohtiin, joissa samankaltaisia rakennelmia on esiintynyt aiemmin, mutta nyt ne ovat tyylillisesti ”nykyarkkitehtuuria”.

Kohde on esitelty laajasti arkkitehtilehdessä ARK 2/2007.

SIJAINTI
Ahvenanmaa

TILAAJA
Ahvenanmaan maakuntahallitus

SUUNNITTELIJAT
Hasse Hägerström, Eric Adlercreutz