Lappia-talon peruskorjaus

Lappia-talo on Alvar Aallon suunnittelema, vuonna 1975 valmistunut teatteri-, konsertti- ja kongressitalo, joka lisäksi sisälsi yleisradion Lapin yksikön toimitilat, musiikkiopiston, nuorisotilahuoneiston, maakuntamuseon näyttelytilat sekä talonmiehen asunnon. Rakennus on osa Aallon suunnittelemaa Rovaniemen hallinto-ja kulttuurikeskusta, jonka muut rakennukset ovat kaupungintalo ja kirjasto. Kokonaisuus sisältyy valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointiin (RKY).

Korjaussuunnittelua edelsi toimistomme laatima tarveselvitys lisäselvityksineen, joilla pohjustettiin rakennussuojelun ja rakennuksen taloudellisesti mielekkään hyödyntämisen yhdistävä korjaussuunnitelma. Alkuperäiseen tilanteeseen verrattuna rakennuksesta oli vuosien saatossa väistynyt talonmies, osa yleisradion tilatarpeista, nuorisotilatarve, maakuntamuseo ja Lapin kamariorkesteri. Vapautuneet tilat oli otettu vaihteleviin uusiin käyttöihin väliaikaisjärjestelyin ja erinäisiä paikallisia muutoksia tehden. Teatterin tilanpuutteita oli ratkaistu monenlaisin improvisaatioin. Lattiapinnoitteet oli laajalti vaihdettu alkuperäisistä poikkeaviin.

Lappia-talo on kaksiosainen. Alkuperäiseen ensimmäiseen rakennusvaiheeseen sijoittui Lapin radio, musiikkiopisto sekä talomiehen asunto. Peruskorjauksessa talonmiehen asunto sekä osa entisiä yleisradion tiloja liitettiin osaksi musiikkiopiston tilakokonaisuutta. Musiikkiopisto kaksinkertaistui. Konsertti-, kongressi- ja teatteritalo-osio korjattiin nyt yksinomaan teatterin tarpeisiin. Ison salin katsomolaajennus, niin sanottu kongressisali muutettiin erilliseksi studionäyttämöksi, kellarin entinen matalahko maakuntamuseon näyttelytila muutettiin ravintolateatterityyppiseksi tilaksi syventäen lattiaa näyttämön alueelta asiallisemman näyttämötoiminnan aikaansaamiseksi. Rakennuksen ulkopuolelle rakennettiin maanalaisena täysin uusi lavastamorakennus ja kellarin yhteydet rakennettiin laajasti uudestaan mahdollistamaan lavasteiden kuljetukset eri näyttämöille. Koko teatteritekniikka uusittiin ja täydennettiin nykyvaatimusten mukaiseksi. Rakennuksen ilmastointijärjestelmä uusittiin kokonaisvaltaisesti. Sähköiset järjestelmät uusittiin alkuperäisvalaisimet sähköisesti uudistaen. Pintarakenteiltaan ja arkkitehtoniselta identiteetiltään rakennus restauroitiin Alvar Aallon alkuperäisratkaisujen mukaisesti. Myös irtokalusteet restauroitiin.

SIJAINTI
Hallituskatu 11, Rovaniemi

TILAAJA
Rovaniemen kaupungin tilaliikelaitos

ALOITUSVUOSI
2010

VALMISTUMISVUOSI
2016

LAAJUUS
12300 brm²

SUUNNITTELIJAT
Johannes von Martens, Matti Heikkinen, Katri Pulli