Maunulan päiväkoti

Vuonna 1952 valmistunut Arkkitehtitoimisto Viljo Rewellin ja Keijo Petäjän suunnittelema lasten päiväkoti Maunula on suojeltu asemakaavalla. Helsingin kaupungin Tilakeskus tilasi toimistoltamme rakennuksen peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelun vuonna 2012. Työ alkoi tavoitteiden ja korjauksen laajuutta kartoittavalla hankesuunnitteluvaiheella, edeten sen jälkeen toteutuksen suunnitteluun.

Peruskorjauksen lähtökohdaksi muotoutui paitsi huonokuntoisen rakennuksen korjaaminen käyttökelpoiseksi ja teknisesti ajanmukaiseksi, myös tilajärjestelyjen muokkaaminen nykyaikaisen päiväkodin ja kasvaneen lapsimäärän tarpeisiin, kuitenkin rakennuksen alkuperäinen ilme ja arkkitehtuurin ominaispiirteet säilyttäen.

Tilallisesti suurimmat muutokset toteutettiin avaamalla käytävätiloja ryhmähuonekäyttöön, sekä järjestämällä henkilökunnan työtilat uudelleen alkuperäistä mittakaavaa ja tilahierarkiaa muuttamatta.

Teknisesti korjauksen tärkeimpiä toimia oli kosteuden kannalta haasteellisesti maastoon upotetun rakennuksen salaojittaminen ja hulevesien aiheuttaminen vaurioiden korjaaminen, mikä edellytti alapohjien osittaista uudelleen rakentamista. Samassa yhteydessä toteutettiin uudet sosiaali- ja teknisiä tiloja käsittävät kellaritilat, sekä laajennettiin näiden päälle sijoittuvaa kuumennuskeittiötä. Myös leikkipiha uusittiin kokonaisuudessaan erillisen pihasuunnitelman mukaan.

Korjauksen suurimmat arkkitehtoniset haasteet liittyivät talotekniikan uudelleenjärjestämiseen ja talon rakenneteknisten ominaisuuksien parantamiseen alkuperäistä detaljiikkaa ja arkkitehtuuria vaalien.

SIJAINTI
Helsinki

TILAAJA
Helsingin Kaupungin Tilakeskus

ALOITUSVUOSI
2015

VALMISTUMISVUOSI
2017

LAAJUUS
1052 brm²

SUUNNITTELIJAT
Jyrki Iso-Aho, Tapani Lehtinen, Ville Kuhmonen