Mellunmäen keskustan viitesuunnitelma

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto ja Helsingin kaupungin ATT tilasivat toimistoltamme viitesuunnitelman Mellunmäen metroaseman ympäristön kehittämisen pohjaksi. Myöhemmin työn tilaajiin liittyivät HOK-Elanto ja YIT.

Työn yhtenä tavoitteena oli kehittää nykyään hajanaiselle ja hahmottomalle Mellunmäen metrokeskusympäristölle omaleimainen identiteetti. Suunnitelma koostuu metroradan ja tulevan bussiterminaalin molemmin puolin sijaitsevista kortteleista, joiden muodostaman amfiteatterimaisen suurmuodon halkaisee kahtia metrorata. Viitesuunnitelman pohjalta tehty kaavaehdotus hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa joulukuussa 2010.

Toiminnallisena tavoitteena on ollut mahdollisimman monipuolinen kokonaisuus: pohjakerroksissa liike- ja palvelutiloja, joiden päälle sijoittuvat asunnot ja suojaisat korttelipihat.

Pohjoiseen kortteliin on kaavailtu tavanomaisen asumisen lisäksi palveluasuntoja ja maantasokerrokseen HOK-Elannon myymälää. Eteläiseen kortteliin on tulossa asumista ja lisäksi kirjasto ja pieni kauppakuja, joka tukeutuu olevaan ja mahdollisesti laajennettavaan market-tyyppiseen myymälään. Pohjoiselle korttelipihalle on muodostettavissa esteetön yhteys viereiseltä Länsimäentien ylittävältä kevyen liikenteen sillalta. Molemmille korttelipihoille on osoitettu yhteys myös bussiterminaaliaukiolta. Molempien kortteleiden ja metron liityntäliikenteen tarvitsemat autopaikat on sijoitettu kellarikerroksiin.

SIJAINTI
Helsinki

TILAAJA
Helsingin kaupungin KSV / ATT / HOK-Elanto / YIT

ALOITUSVUOSI
2010

VALMISTUMISVUOSI
2015

SUUNNITTELIJAT
Jyrki Iso-Aho, Teemu Taskinen, Matti Heikkinen