Otakaaren korttelisuunnitelma

Aalto-yliopiston kampusalueelle sijoittuva hanke koostui kaavakonsultoinnista ja asemakaavan viitesuunnitelman laadinnasta alueen maanomistajien, Aalto-yliopiston ja Senaatti-kiinteistöjen, toimeksiannosta.

Uusi asemakaava mahdollistaa rakentamattomalle Y-tontin osalle sekä aiemmin pysäköintikäytössä toimineelle LPA-alueelle 26 350 k-m2 rakennusoikeutta opiskelija-asumista, monimuotoisia yhteistiloja sekä päivittäistavarakaupan lähimyymälää varten. Rakentamisen myötä myös Otakaaren katualue kehittyy aiempaa aktiivisemmaksi osaksi kampusaluetta.

Keskeisiä ratkaistavia suunnittelukysymyksiä hankkeessa olivat uudisrakentamisen sovittaminen tasapainoiseksi osaksi arvokasta RKY-aluetta sekä lähialueilla pesivän liito-oravan elinympäristön turvaaminen. Hankkeen yhteydessä tutkittiin myös opiskelija-asumisen uusia muotoja sekä yhteisöllisen asumisen kehittämistä yhteistyössä kohteen rakennuttajan, Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kanssa.

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi viitesuunnitelman pohjalta laaditun asemakaavan marraskuussa 2020.

SIJAINTI
Otaniemi, Espoo

TILAAJA
Aalto-yliopistokiinteistöt, Senaatti-kiinteistöt

ALOITUSVUOSI
2015

SUUNNITTELIJAT
Staffan Lodenius, Panu Söderström