Otaniemen kokokuva

Toimistomme on tehnyt kuluneiden vuosikymmenten aikana runsaasti erilaisia maankäytön suunnittelun töitä Otaniemen kampusalueelle.

Vuodesta 2013 lähtien olemme toimineet alueen kahden suurimman maanomistajan – Aalto-yliopistokiinteistöt Oy ja Senaatti-kiinteistöt – aluetta koskevien lukuisten hankkeiden koordinoinnissa konsulttina ja suunnittelijana. Pidämme ajan tasalla kokonaiskuvaa alueen lukuisista kehityshankkeista käsittäen maankäytön ja toimintojen, kaupunkikuvan ja maiseman, liikenteen, pysäköinnin ja kunnallistekniikan tietojen yhdistämistä, analysointia ja vertailua sekä suunnitelmien havainnollistamista.

Viimeisimpänä osakokonaisuutena hankkeessa on tuotettu koko Otaniemen käsittävä selainpohjainen AR maankäytön vaiheistuksen visualisointi – Otaniemen Kokokuva – jossa alueen virtuaalimallissa on mahdollista liikkua ja tarkastella alueen suunnitelmia poikkileikkausvuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035. Hanketta ei ole julkaistu yleiseen käyttöön, kuvat ovat hankkeessa käytetystä vaiheistusmallista.

SIJAINTI
Otaniemi, Espoo

TILAAJA
Aalto-yliopistokiinteistöt Oy ja Senaatti-kiinteistöt

SUUNNITTELIJAT
Staffan Lodenius, Matti Heikkinen, Heikki Torkkeli