VVO Lehtovuori

Helsingin kaupunki järjesti syksyllä 2001 Konalan Lehtovuoren asuntokortteleista tontinluovutuskilpailun. Alueen asemakaava (Kaupunkisuunnitteluvirasto / Leena Lukkarinen-Annila) on tiivis, korttelitehokkuudeltaan 0,5, jonka lisäksi sallitaan 20% asunnon ulkopuolisia aputiloja.

VVO Rakennuttaja Oy voitti kilpailun laatimallamme suunnitelmalla. Arviointiryhmä totesi suunnitelmamme asuntoratkaisujen olevan “monipuolisia ja tuoreita sekä hinta-laatusuhteeltaan kilpailun parhaita”.

Kilpailun tuloksena toteutuneen alueen kokonaiskerrosala on 10917 kem2, jossa asuntoja on kaikkiaan 88 kappaletta viidessä eri asunto-osakeyhtiössä.

Kohteen arkkitehtisuunnittelu toteutettiin kokonaisuudessaan tietomallipohjaisesti.

Alue valmistui kesällä 2005.

SIJAINTI
Helsinki

TILAAJA
VVO

ALOITUSVUOSI
2001

VALMISTUMISVUOSI
2005

LAAJUUS
11034 brm²

SUUNNITTELIJAT 
Eric Adlercreutz, Jyrki Iso-Aho, Päivi Vaheri