Alexandergatan 48

Alexandergatan 48 Alexandergatan 48 fick sin första stadsplanenliga byggnad av sten på 1840-talet.  Ett flertal ägarbyten med påföljande förändringar och tillbyggen skedde på tomten, och år 1934 förvärvade Sigrid Juselius-Stiftelsen fastigheten i investeringssyfte och beslöt år 1954 uppföra en helt ny byggnad på tomten. Affärshuset stod färdigt år 1958, ritat av arkitekt K. Simbergs byrå,…