Trähöghus kvarter i Norra Böle

Trähöghus kvarter i Norra Böle Tähän projektin kuvaus. Tähän projektin kuvaus. Tähän projektin kuvaus. Tähän projektin kuvaus. Tähän projektin kuvaus. Tähän projektin kuvaus. Tähän projektin kuvaus. Tähän projektin kuvaus. Tähän projektin kuvaus. Tähän projektin kuvaus. Tähän projektin kuvaus. Tähän projektin kuvaus. Tähän projektin kuvaus. Tähän projektin kuvaus. Tähän projektin kuvaus. Tähän projektin kuvaus. Tähän projektin kuvaus. Tähän projektin kuvaus. Tähän projektin kuvaus. Tähän projektin kuvaus. Tähän projektin kuvaus. Tähän projektin kuvaus. Tähän projektin kuvaus. Tähän projektin kuvaus. Tähän projektin…

As Oy Helsingin Ruusunen

As Oy Helsingin Ruusunen Den skogade platsen blev urbaniserad under den komplementära utvecklingen av Roihuvuori på 50-talet och 60-talet. Den ligger mellan Itäväylä och Roihuvuori centrum, mindre än en kilometer från metrostationen Siilitie. Den cirka 4500m2 stora tomten är en del av bostadsområdet och har två separata byggplatser med ytor på 4100 m2, samt 1180…

Ombyggnaden av Stickelvägens kvarteret

Ombyggnaden av Stickelvägens kvarteret Föeslaget ”Metsä puilta” (”Skogen för alla träd”) som uppjorts av  A-Konsult och Talli har vunnit den inbjudna tävlingen som Helsingfors stads bostadsproduktion ordnade gällande ombyggnaden av kvarteret Stickelvägen 12. Föremål för tävligen var en helhet bestående av åtta betongelementhus i 3–4 våningar byggda år 1977 i stadsdelen Malm. Byggnaderna ägs av HEKA (Helsingfors stads bostäder…

Kvartersplan för Otsvängen

Kvartersplan för Otsvängen Projektet på Aalto-universitetets campusområde har omfattat plankonsultation och uppgörandet av en referensplan för detaljplaneringen på uppdrag av markägarna på området, Aalto universitetsfastigheter och Senatfastigheter. Den nya detaljplanen möjliggör på en obebyggd del av Y-tomten och det tidigare LPA-parkeringsområdet en byggrätt à 26 350 v-m2 för studentbostäder med mångsidiga gemensamhetsutrymmen samt en närbutik för…

Haso Grandungevägen

Haso Grandungevägen Planeringsområdet omfattar två tomter nära Månsas 1950-tals centrum. Tomterna gränsar en park i norr, och i de andra riktningarna Heka-Maunula Oy:s 1970-tals höghusmiljö, Skogsbäcksvägens 1950-tals område, samt Månsas samskola. Båda tomterna befinner sig till största delen på en backe. Höjdskillnaderna på tomternas norra och nordvästra delar är avsevärda på korta avstånd, vilket orsakade…

Tölögatan 28

Tölögatan 28, omvandling och renovering Den på Tölögatan belägna tegelbyggnaden, i art-deco stil, slutfördes 1931 och fungerade som yrkesutbildningsinstitut. Den monumentala byggnadens ursprungliga planerare var arkitekten Väinö Vähäkallio. Sibelius Akademins verksamhet har befunnit sig i byggnaden sedan 1982. Byggnaden består av en huvudvinge på sex våningar i slutändan av Dunckergatan, samt av fabriksliknande sidovingen på…

Heka Ruususenrinne

Heka Ruususenrinne Projektet utgörs av kompletterande bebyggelse i östra Helsingfors med en i miljöhänseende, och även topografiskt utmanade utgångspunkt i form av en sluttande bergig tomt, omgiven av byggnation från 1950 och 1960-talen med krav på pietetshänsyn till dessa. Med en arkitektur snarare anpassad än pregnant skapar projektet tilläggskvaliteter till det från tidigare år befintliga…

Rävvägen

Rävvägen Till Västra Hertonäs kvarter, 43123, byggs som tillägg en helhet av tre nya bostadstomter, en underjordisk parkeringsanläggning, samt en gemensam gård för hela kvarteret. På de på klippiga backarna placerade tomterna skall det förverkligas allt som allt sju bostadshus som Hitas-, bostadsrättighets-, samt hyresproduktioner. Punkt- och lamellhusens tak böjs i linje med de omgivande…

HUS-lägenheter Bahamasgatan 3

HUS-lägenheter Bahamasgatan 3 Staden reserverade ett bostadshus i Busholmen för Hoas, HNS och AYY. Platsens totala yta är 16 800 m2, vilket enligt Helsingfors stadsråd fördelades lika med de tre organisationerna. Vårt kontor bads att planera konstruktionerna på HUS:s tomt. En skyddad gemensam innergård utförs i mitten av bostadshusen mellan byggnaderna av alla tre organisationerna.…