Saukonlaituri stadskvarter plan

Saukonlaituri stadskvarter plan Helsingfors stadsplaneringsavdelning beställde en referensplan baserad på vårt Helsingfors stadshustävlingsförslag, som fick ett hedersomdöme. Stadsplanen, baserad på vår ursprungliga referensplan, godkändes av Stadsplaneringskommittén i december 2010. Därefter ändrades planens detaljer. Kusten och kanalerna måste flyttas. Som ett resultat av detta beställde Stadsplaneringsverket en reviderad referensplan från oss sommaren 2013. Vårt ursprungliga stadsblock…

Östra centrums landmärke

Östra centrums landmärke Östra centrums landmärke är ett av Erkki Kairamos viktigaste verk. Kontorshuset som blev färdigt år 1987 anses vara en av milstolparna i den finländska kontorsarkitekturen. Vårt kontor fungerade som arkitekt och huvudplanerare när byggnaden gjordes om från kontor till bostäder. Östra centrums landmärke är inte en skyddad byggnad, men de arkitektoniska och…

VVO Lehtovuori

VVO Lehtovuori Hösten 2001 anordnade Helsingfors stad koncession för en deponi i Konala Lehtovuori bostadsområden. Områdesplanen (Stadsplaneringsbyrån / Leena Lukkarinen-Annila) är kompakt, med en blockeffektivitet på 0,5, plus 20% icke-bostadshjälpsutrymmen. VVO Rakennuttaja Oy vann tävlingen med vår plan. Bedömningsgruppen uppgav att våra planer för bostadslösningar är ”mångsidiga och fräsha, och det bästa i pris- och…

Kvartershusen i Hermans

Kvartershusen i Hermans Utgående från det förslag som utlystes som det segrande i Bostadsreformtävlingen  år 1999, förverkligades projektet i modifierad form på det gamla veterinärmedicinska fakultetskvarteret i stadsdelen Hermans i Helsingfors. Tävlingsförslaget karaktäriserades av en byggnationstypologi bestående av små kvarter och riktigt smala byggnadskroppar. Kvarteret består av tre skilda bostadsbyggnader samlade kring ett småskaligt gårdsutrymme…