Fallpakka daghem

Fallpakka daghem Fallpakka daghem ligger i östra Helsingfors i omedelbar närhet av ett historiskt säteri och ett ständigt växande bostadsområde. Skillnaderna i topografi på platsen sträcker sig upp till tio meter. En utmanande utgångspunkt har framgångsrikt blivit en fördel genom att trycka byggnaden mot branten och placera tvåvånings hallen i mitten av byggnaden. Fallpakka är…

Ombyggnad av Lappia huset

Ombyggnad av Lappia huset Lappia-huset,som ritades av Alvar Aalto blev färdigt 1975. Det var en teater-, konsert- och kongressbyggnad, som dessutom innehöll Radions verksamhetsutrymmen för Lapplands-enheten, ett musikinstitut, ungdomsutrymmen, landskapsmuseets utställningsutrymmen samt en gårdskarlsbostad. Byggnaden är en del av Rovaniemis administrations- och kulturcentrum, vars övriga byggnader är stadshuset och biblioteket. Helheten är klassad som en…

Tillinmäki daghem

Tillinmäki daghem Tillinmäki daghem omfattar 5 barngrupper. Daghemmet ligger invid ett växande småhusområde. Byggnaden strävar till att erbjuda en trygg och stimulerande miljö med stark karaktär. Byggnaden öppnar sig via en täckt innergård ut mot det öppna åkerlandskapet. Vi planerade byggnaden i samarbete med arkitektkontor Frondelius Keppo Salmenperä. PLATS Esbo KUND Esbo Stad INLEDDES 2009…

Sansåkers daghem

Sansåkers daghem Sansåkers daghem byggdes för 6 barngrupper, dvs 105 barn. Daghemstomten gränsar till bostadsbebyggelse samt en park. Byggnaden delar in tomten i två delar: på västra sidan mot eftermiddagssolen ligger lekområdet, medan parkeringen ligger på den östra sidan av byggnaden. Byggnaden är låg mot bostadshuset på tomtens norra sida. I södra ändan av tomten…

Soukka metrostations område

Soukka metrostations område Den västra tunnelbanan kommer att ha en station i Soukka och en förbättringsstrategi för stationens omedelbara omgivning behövdes göras. En idé plan – urban och funktionell granskning – tjänar både tunnelbaneprojektplanering och zonplanering. Enligt idealen i Soukka-områdets byggnadsperiod är gatunivån riktad till bilarna, medan torget är reserverat för lätt trafik. Den framtida…

Kastelholms slott

Kastelholms slott Kastelholms slott är det sista av de fyra största slotten i Finland som skall återställas, och vårt kontor har varit med i planeringen i ungefär tre decennier. Genom renoverings- och restaureringsåtgärder ville man förhindra att slottet skulle försvagas, göra slottet allmänt med hjälp av museer och öka attraktionen av hela dess historiska område,…

Maunula daghem

Maunula daghem Maunula daghem, designad av arkitektkontoret Viljo Rewell och Keijo Petäjä 1952, skyddas av en stadsplan. År 2012 uppmanade Helsingfors stads fastighetsavdelning att planera en totalrenovering av byggnaden. Vårt arbete började med att kartlägga omfattningen och målen för renoveringen. Därefter fortsatte vi med att utforma genomförandet av renoveringen. Renoveringspunkten var inte enbart att reparera…

Helsingfors Stadsteater

Helsingfors Stadsteater Helsingfors Stadsteater är planerad av Timo Penttilä och anses vara en av den moderna finska arkitekturens milstolpar. Den ursprungliga delen blev färdig år 1967 och utvidgningen, Studio Elsa, år 1989. Planeringsarbetet utförs i enlighet med de krav på byggnadsskydd som Helsingfors stad uppgjort. Grundrenoveringsprojektet utgår från att hustekniken förnyas inom ramen för de…

Mellungsbacka Centrum Utvecklingsplan

Mellungsbacka Centrum Utvecklingsplan Helsingfors stads stadsplaneringsavdelning och Helsingfors stad ATT beställde en referensplan från vårt kontor för att basera utvecklingen av tunnelbanestationen Mellungsbacka. Senare blev HOK-Elanto och YIT en del av projektet. Ett av målen med arbetet var att utveckla en särskiljande identitet för det fragmenterade och oförutsägbara Mellungsbacka tunnelbanestation. Planen består av block på…