Ombyggnad av Lappia huset

Ombyggnad av Lappia huset Lappia-huset,som ritades av Alvar Aalto blev färdigt 1975. Det var en teater-, konsert- och kongressbyggnad, som dessutom innehöll Radions verksamhetsutrymmen för Lapplands-enheten, ett musikinstitut, ungdomsutrymmen, landskapsmuseets utställningsutrymmen samt en gårdskarlsbostad. Byggnaden är en del av Rovaniemis administrations- och kulturcentrum, vars övriga byggnader är stadshuset och biblioteket. Helheten är klassad som en…

Kuopiovikens kontorskomplex

Kuopiovikens kontorskomplex I samband med nybyggnads- och renoveringsprojektet fick ELY-centralen och Finnvera moderna, öppna och kommunikativa kontorsutrymmen. Nybyggnaden uppfördes mellan två kontorsflyglar (Martti Melakari 1954) som grundrenoverades under projektets gång. För att förbättra parkeringsfaciliteterna byggdes en parkeringsanläggning. Nybyggnadsdelen smälter in i den skyddade kvartershelheten vars äldsta del är Länsstyrelsens byggnad i nyrenenssansstil (Constantin Kiseleff, 1885).…

Stora Ensos huvudkontor

Stora Ensos huvudkontor År 2011 beslöt Stora Enso att bygga om sitt huvudkontor till en öppen och kommunikativ arbetsmiljö i enlighet med sin Rethink-Strategi. De valde att anlita oss som arkitekter för denna förändringsprocess. En modern arbetsmiljö skall kunna förändra sig i takt med att företagets organisation och arbetsuppgifter förändras. Arbetsutrymmena skall användas effektivt men…

Kastelholms slott

Kastelholms slott Kastelholms slott är det sista av de fyra största slotten i Finland som skall återställas, och vårt kontor har varit med i planeringen i ungefär tre decennier. Genom renoverings- och restaureringsåtgärder ville man förhindra att slottet skulle försvagas, göra slottet allmänt med hjälp av museer och öka attraktionen av hela dess historiska område,…

Maunula daghem

Maunula daghem Maunula daghem, designad av arkitektkontoret Viljo Rewell och Keijo Petäjä 1952, skyddas av en stadsplan. År 2012 uppmanade Helsingfors stads fastighetsavdelning att planera en totalrenovering av byggnaden. Vårt arbete började med att kartlägga omfattningen och målen för renoveringen. Därefter fortsatte vi med att utforma genomförandet av renoveringen. Renoveringspunkten var inte enbart att reparera…

Helsingfors Stadsteater

Helsingfors Stadsteater Helsingfors Stadsteater är planerad av Timo Penttilä och anses vara en av den moderna finska arkitekturens milstolpar. Den ursprungliga delen blev färdig år 1967 och utvidgningen, Studio Elsa, år 1989. Planeringsarbetet utförs i enlighet med de krav på byggnadsskydd som Helsingfors stad uppgjort. Grundrenoveringsprojektet utgår från att hustekniken förnyas inom ramen för de…

Hanken – Svenska handelshögskolan

Hanken – Svenska handelshögskolan Det prisbelönta reparationsarbetet vid universitetets huvudbyggnad, som också fått internationell uppmärksamhet som ett exempel på renovering av efterkrigsarkitektur. Restaureringsfilosofin var att dela gårdarna i tre reparations-zoner. Lokalerna i alla tre grupperna uppdaterades tekniskt. Den första gruppen var allmänna- och de värdeutrymmen, för vilka moderniseringen och de rumsliga förändringarna gjordes på så…

TKK Mellin-sal

TKK Mellin-sal TKK:s huvudbyggnad är en av Alvar Aaltos huvudarbeten, och den 600-sitsiga Mellin-salen vi planerade är kopplad till den befintliga föreläsningsgruppen. Den nya delen följer huvudbyggnadens materiallinje: granitsten, brons och korsad svart granit. I den nya delen introducerades ett nytt tema för byggnaden, auditorium glasväggen med sin målade aluminiumspaljé, eftersom betydelsen av naturligt ljus…

Degerö Lågstadieskola

Degerö Lågstadieskola Till i den södra ändan av parken, som tillhör Hertonäs gård, befintliga svenskspråkiga lågstadieskolan planerades en utvidgning. Till sin gestalt är den betydligt större än den gamla skolbyggnaden av trä; extensionen har därigenom övertagit rollen som ny huvudbyggnad. Målet var att åstadkomma en arkitektonisk helhet där sambandet mellan det gamla och det nya…