Alexandergatan 48

Alexandergatan 48 fick sin första stadsplanenliga byggnad av sten på 1840-talet.  Ett flertal ägarbyten med påföljande förändringar och tillbyggen skedde på tomten, och år 1934 förvärvade Sigrid Juselius-Stiftelsen fastigheten i investeringssyfte och beslöt år 1954 uppföra en helt ny byggnad på tomten. Affärshuset stod färdigt år 1958, ritat av arkitekt K. Simbergs byrå, och representerar tidsenlig, rationell, kvalitativ kontorsbyggnadsarkitektur i 9 våningar med butiksutrymmen i de två nedersta. Kvarteret Gasellen i vilket fasigheten ingår och som begränsas av Norra Esplanaden, Mikaelsgatan , Mannerheimvägen och Alexandersgatan, hör till de livligaste affärskvarteren i Helsingfors.

F.o.m. år 2010 har A-konsult som arkitekter varit knutet till fastighetens förändrings- och underhålls- arbeten.

Hyresgästerna utgör en skara med högst varierande utrymmesbehov. Sålunda finns det våningar med 4-5 skilda kontorsenheter men även enheter som upptar en hel våning eller mera. Byggnadens basupplägg och geometri har visat sig väl svara mot ändringutmaningarna.

PLATS
Alexandergatan 48, Helsingfors

KUND 
Juselius Stiftelse

INLEDDES
2022