As Oy Helsingin Ruusunen

Den skogade platsen blev urbaniserad under den komplementära utvecklingen av Roihuvuori på 50-talet och 60-talet. Den ligger mellan Itäväylä och Roihuvuori centrum, mindre än en kilometer från metrostationen Siilitie. Den cirka 4500m2 stora tomten är en del av bostadsområdet och har två separata byggplatser med ytor på 4100 m2, samt 1180 m2.

De långa, raka byggnaderna och öppna gårdarna i Roihuvuori har påverkat byggnadernas utformning på denna plats. Allt tillåtet golvområde har placerats parallellt med gatan på den större av de två platserna. Den mindre platsen har inte blivit urbaniserad på något sätt, vilket förbättrar platsernas anslutning till både befintliga och framtida stadsdelar.

Golvplanen är ett trefasblock, där gemensamma utrymmen ligger i källaren, samt på första våningen på gårdsnivå. De gemensamma utrymmen på första våningen är placerade i mitten av massan, vilket bildar ett gemenskapligt torg på gården. Parkeringsplatsen placeras under markytan enligt stadsplanen.

Antalet lägenheter är 67, med en genomsnittlig m2 på 63,2. Alla lägenheter är utrustade med balkong eller en liten privat gård, och de flesta har egen bastu. Större lägenheter ligger i ändorna av massan och öppnar sig till två eller tre riktningar, medan mindre lägenheter ligger mellan dem och öppnar sig mot gården.

PLATS
Kasbergsvägen 36, Helsingfors

KUND
Helsingfors Stads Bostadsproduktionen

INLEDDES
2016

OMFATTNING
5281 brm²

PLANERARE
Jyrki Iso-Aho, Ville Kuhmonen, Matti Heikkinen