Daghemmet Vaapukka och Kasbergets lågstadieskolas Marjaniemi bransch

Planerandet av daghemmets nya byggnad baserar sig på det transformativa utbildningskonceptet, samt på Helsingfors stats nya pedagogiska mål och designinstruktioner. Byggnaden rymmer 240 daghemsbarn och 100 lågstadiebarn. Den fysiska ramen för öppna lärandemiljöer har utvecklats tillsammans med Kaskos experter, akustiker, samt framtida personal. Målet med planen har varit att nå en multiform, flexibel och modifierbar rumslig helhet, samt att möjliggöra avlägsnandet av gränserna mellan daghemmets och lågstadiets aktivitet.

Vaapukkas tomt ligger på en parkaktig zon mellan Östra Centrums förorts södra kvarter och Marjaniemis småhusområde. Barnens ingångsområden har separerats från den stora byggnadsmassan genom att bilda vingbyggnader av mindre skala, i vilka de yngsta barnens hemområden bildar en egen, lättare tillgänglig värld på marknivån.

Bygget påbörjas 2020.

PLATS

Blåsippsstigen 9, 00930 Helsingfors

KUND
Helsingfors stat, Stadsmiljöns industri

INLEDDES
2018

OMFATTNING
3532 brm²

PLANERARE

Jyrki Iso-Aho, Riitta Tuomisto, Pasi Mänttäri