Daghemmet Veturi

Daghemmet Veturis tomt ligger i norra ändan av parknätverket som börjar vid stadshuset i Dickursbys centrum. Det centrala området förnyas radikalt, men området kretsar fortfarande kring en grönskande, gles, förortlig, samt skiktad konstruktion där en varierande skala framträder starkt. Planeringen av byggnaden var en del av utvecklingsprojektet beställt av Vanda stat, där man letat efter standardnormala och kostnadseffektiva lösningar som verktyg inför förverkligandet av pedagogiska och än rymligare daghem.

Daghemmet rymmer 192 barn, av vilka en del tillhör en specialgrupp med svårt handikappade barn. Den höga salen, matplatsen, samt innergården bildar daghemmets hjärta och omringas av de rumsligt modifierbara hemutrymmena för barn i olika åldrar. Byggnadens fasad beslöjas av keramiska plankor i olika nyanser av vitt, medan balkongernas belagda bakgrundsväggar och trappornas väderskyddsklädnader av stål färgats med gröna och gula accenter.

Projektet fick byggnadslov i juni 2019 och bygget påbörjades under sommaren.

 

PLATS
Lokgränden 8, 01300 Vanda

KUND

Vanda stad, Lokalcentral

INLEDDES
2018

OMFATTNING
1955 brm²

PLANERARE
Jyrki Iso-Aho, Riitta Tuomisto, Pasi Mänttäri