degero_ulko2

Degerö Lågstadieskola

Till i den södra ändan av parken, som tillhör Hertonäs gård, befintliga svenskspråkiga lågstadieskolan planerades en utvidgning. Till sin gestalt är den betydligt större än den gamla skolbyggnaden av trä; extensionen har därigenom övertagit rollen som ny huvudbyggnad.

Målet var att åstadkomma en arkitektonisk helhet där sambandet mellan det gamla och det nya understryks. En gemensam gårdsplan i småskalig arkitektur fungerar som förlängning av byggnadernas  viktigaste gemensamma utrymme, dvs aulan och den därtill anslutna matsalen och skapar därigenom den nämnda effekten. Övriga viktiga målsättningar i projektet har varit att göra parkmiljön förnimbar även inifrån samt att skänka klassrummen god och mångsidig belysning.

Strävan att skapa en helhet som känns okonstlad och naturlig har styrt valet av de arkitektoniska medel som haft som mål att inte stilmässigt underställa sig den gamla byggnadens rätt anspråkslösa skepnad, men inte heller dominera över densamma.

Syd- och västfasaderna som vetter mot gatan är försedda med stående ribbpanel med varierande skuggverkan i fasaden. Gårdssidan har slätare liggande panel som påminner om den gamla byggnadens fasadbeklädnad. Samtliga fasader är på plats strukna med oljefärg.

PLATS
Borgbyggarvägen, Helsingfors

KUND
Helsingfors stads utbildningsverk

INLEDDES
1999

FÄRDIGT
2000

OMFATTNING
1430 brm2

PLANERARE
Eric Adlercreutz, Jyrki Iso-Aho, Päivi Vaheri

degero_ulko3
degero_ulko5
degero_sisa1