Den gränslösa metropolen

Utvecklingsbild för Helsingforsregionen.

Över de 14 kommuner som bildar Helsingfors metropolområde utarbetade en konsultgrupp under ledning av Strafica Oy en långsiktig utvecklingsbild ”Den gränslösa metropolen” i interaktivt samarbete med kommunernas representanter. A-Konsult svarade för markanvändningsvisionerna och deras illustrering i ord och bild.

Uppdraget kan ses som en syntes av en serie utvecklingsstrategier för huvudstadsregionen och södra Finland, i vilka byrån deltagit som expert i frågor gällande områdesanvändningen: HeSPo 2004 (Helsingfors-Sibbo-Borgå), KUUMA 2005 (kommuner i centrala Nyland), METKA 2008 (södra Finland) och Länsirata 2010 (Helsingfors-Esbo-Lojo), där kontoret var ansvarig för markanvändningsundersökningar.

KUND
MBT-delegationen / Helsingforsregionens 14 kommuner

INLEDDES
2011

PLANERARE
Staffan Lodenius