Fallpakka daghem

Fallpakka daghem ligger i östra Helsingfors i omedelbar närhet av ett historiskt säteri och ett ständigt växande bostadsområde. Skillnaderna i topografi på platsen sträcker sig upp till tio meter. En utmanande utgångspunkt har framgångsrikt blivit en fördel genom att trycka byggnaden mot branten och placera tvåvånings hallen i mitten av byggnaden. Fallpakka är ett fem grupps daghem, som utformats enligt Helsingfors stadsutbildningsavdelnings riktlinjer, samt Helsingfors stadsservicebyggnadernas riktlinjer gällande energieffektivitet.

Byggnaden utformades som en offentlig byggnad som förbinder området och som även kan användas av invånarna på kvällarna. Utöver grupprummen innehåller projektet en stor hall, ett kök och personallokaler.

Projektet genomfördes som ett IFC-projekt och färdigställdes sommaren 2016. Fallpakka daghemmet presenterades i boken ”30 hållbara nordiska byggnader” hösten 2015.

PLATS
Fallpakankuja 9, Helsingfors

KUND
Helsingin Kaupungin Tilakeskus

INLEDDES
2013

FÄRDIGT
2016

OMFATTNING
1212 brm²

PLANERARE
Jyrki Iso-Aho, Teemu Taskinen, Tapani Lehtinen, Annika Väisänen