Renovering av Hagnäs saluhall

Den år 1914 avslutade hallen, planerad av Karl Hård af Segerstad, är skyddad med en detaljplan. Helsingfors stats lokalcentral beställde av vår byrå en renovering av byggnaden, samt en projektplan av nya underjordiska utrymmen. Dessa slutfördes 2014. År 2016 förberedde vi även implementeringsdokument inför projektet.

Den arkitektoniskt största utmaningen har varit omorganiseringen av hustekniken. Som bäst befinner sig kanaler och maskiner på handelskorridorerna, vilket bildar ett trångt och oorganiserat utrymme. Lösningen till detta var att placera nedre våningens tjänster i källaren, samt övre våningens tjänster till största delen på vinden, och på detta sätt bättre framföra hallens volym.

En skild projektplan utarbetades inför flyttningen av Hagnäs saluhalls- och torgets sak- och avfallsskötsel till underhållsgården, som skulle byggas under torgets däck. Till projektplanen hörde även en underjordisk förbindelse mellan Hagnäs metrostation och saluhallen. Underhållsgården skulle även möjliggöra inkorporeringen av en relativt sluten hall och dess funktioner som en organisk del av Hagnäs torg. Torgbutikens flyttning närmare saluhallen ingår även i torgområdets planer.

Hallens renovering pågår och slutförs 2022.

PLATS
Helsingfors

KUND
Helsingfors stats lokalcentral

INLEDDES
2012

OMFATTNING
4860 brm²

PLANERARE
Jyrki Iso-Aho, Päivi Vaheri, Hasse Hägerström, Pasi Mänttäri, Minna Vuorenpää