hanken6_copy

Hanken - Svenska handelshögskolan

Det prisbelönta reparationsarbetet vid universitetets huvudbyggnad, som också fått internationell uppmärksamhet som ett exempel på renovering av efterkrigsarkitektur.

Restaureringsfilosofin var att dela gårdarna i tre reparations-zoner. Lokalerna i alla tre grupperna uppdaterades tekniskt. Den första gruppen var allmänna- och de värdeutrymmen, för vilka moderniseringen och de rumsliga förändringarna gjordes på så vis, att det yttre utseendet på lokalerna hölls oförändrad. Undervisnings- och arbetsrummen åtgärdades med originalitetsprincipen. I dessa utrymmen fick det nya förekomma, men dess färger, material och former liknade det ursprungliga. Den tredje gruppen var de helt och hållet förnybara anläggningarna där det nya bosatte sig i en dominerande ställning. Även på dessa områden var spelade samhörigheten mellan det gamla och nya en stor roll.

På kundens begäran konstruerade vi också hela insidan av byggnaden, restaureringen av ursprungliga möbler och alla nödvändiga speciella möbler. Vid kundförvärv har vi förutom planeringen utfört utvecklarens uppgifter, budförfrågningar, konkurrensutskott och genomförande kontroll.

PLATS
Arkadiagatan, Helsingfors

KUND
Statens fastighetsbyrå / Svenska Handelshögskolan

INLEDDES
1996

OMFATTNING
13 176 brm2

PLANERARE
Eric Adlercreutz, Johannes von Martens

hanken int3
hanken int1
hanken5
hanken7